Examenresultaten

De examenresultaten zijn bekend en we mogen er tevreden over zijn:

Mavo 99%

Havo 95%

Vwo 74%

Alle geslaagde kandidaten van harte gefeliciteerd! Op vrijdag 7 juli zien we jullie bij de feestelijke diplomauitreiking.

HLW is een dynamische middelbare school met gymnasium, vwo, havo en mavo-opleiding.

De school biedt een duidelijke onderwijsstructuur en een intensieve begeleiding. We willen dat onze leerlingen zich ontwikkelen tot betrokken wereldburgers die begrijpen dat je samen verder komt. Dat je samen plannen en ideeën ontwikkelt.

HLW: Samen sta je sterker.