YES! We gaan

samen

Weekagenda

Week 1
De school begint weer op maandag 4 januari 2021.

De lessen zullen veelal online zijn. Het rooster is in te zien via magister.

De examenklassen hebben hun lessen verplicht op school.

Leerlingen voor wie het beter is om op school te werken, krijgen ook de mogelijkheid om op school te werken. Dit wel in overleg met mentor en teamleider.

Kennismaking groep 8

De lockdown gooit roet in het eten. Graag hadden we groep 8 leerlingen vanaf volgende week ontvangen voor kennismakingsmomenten. Helaas mogen wij in ieder geval tot 8 februari geen groep 8 leerlingen ontvangen. We hopen dat het daarna wel kan, maar we kunnen niets met zekerheid zeggen. Voorlopig beraden we ons op onlinemogelijkheden. Houd daarom deze website in de gaten.

HLW is een dynamische middelbare school met gymnasium, vwo, havo en mavo-opleiding.

De school biedt een duidelijke onderwijsstructuur en een intensieve begeleiding. We willen dat onze leerlingen zich ontwikkelen tot betrokken wereldburgers die begrijpen dat je samen verder komt. Dat je samen plannen en ideeën ontwikkelt.

HLW: Samen sta je sterker.