Vacature Nederlands
Met ingang van schooljaar 2018-2019 heeft het HLW een vacature voor het vak Nederlands (0,3-0,6 fte). Reacties naar de rector, dhr. H van Dokkum h.van.dokkum@hlw.nl
Geslaagd!

Wij feliciteren al onze geslaagde examenkandidaten van harte!

HLW is een dynamische middelbare school met gymnasium, vwo, havo en mavo-opleiding.

De school biedt een duidelijke onderwijsstructuur en een intensieve begeleiding. We willen dat onze leerlingen zich ontwikkelen tot betrokken wereldburgers die begrijpen dat je samen verder komt. Dat je samen plannen en ideeën ontwikkelt.

HLW: Samen sta je sterker.