Teamleider bovenbouw
Het HLW is voor het volgend schooljaar op zoek naar een teamleider bovenbouw.  . Voor meer informatie:

Teamleider bovenbouw 2018 profiel
Teamleider bovenbouw algemene informatie
Daarnaast hebben we vacatures voor: Nederlands, 1e en 2 graads (beide 0,7-1 fte) en biologie, 2e graads (o,5 fte) Reacties voor 31 mei aan de rector, dhr. H. van Dokkum h.van.dokkum@hlw.nl.
Aanmelden aangepaste adviezen groep 8

In de week van 22 t/m 25 mei kunnen groep 8 leerlingen van wie het advies is aangepast zich aanmelden bij het HLW.

Ook niet of niet naar wens geplaatste leerlingen kunnen zich in deze week aanmelden.

Wij hebben op nog plek op mavo, havo en vwo. Op havo en vwo is tweetalig onderwijs mogelijk.

Meer weten? Neem dan contact op met de school: 020-6152780 (algemeen nummer) of mail naar mw. van Minnen, de teamleider brugklassen.

HLW is een dynamische middelbare school met gymnasium, vwo, havo en mavo-opleiding.

De school biedt een duidelijke onderwijsstructuur en een intensieve begeleiding. We willen dat onze leerlingen zich ontwikkelen tot betrokken wereldburgers die begrijpen dat je samen verder komt. Dat je samen plannen en ideeën ontwikkelt.

HLW: Samen sta je sterker.