Schoolgids: schoolwiki
Onze school werkt vanaf dit schooljaar met een schoolwiki, een interactieve online schoolgids. De schoolgidswiki is eenvoudig doorzoekbaar, waardoor de schoolgidsinformatie voor ouders makkelijk te vinden is. In de schoolwiki vindt u dus alle informatie die in een schoolgids thuishoort.
De schoolwiki is te vinden onder: www.hlw.nl/schoolgids

HLW is een dynamische middelbare school met gymnasium, vwo, havo en mavo-opleiding.

De school biedt een duidelijke onderwijsstructuur en een intensieve begeleiding. We willen dat onze leerlingen zich ontwikkelen tot betrokken wereldburgers die begrijpen dat je samen verder komt. Dat je samen plannen en ideeën ontwikkelt.

HLW: Samen sta je sterker.