Weekagenda

ma 12/11 
Klapdag: de roosters wijzigen deze week
Einde Hallo Wereld-lessen periode 1
Start afname Cito VAS in alle brugklassen
Inleveren rapportcijfers

wo 14/11 
4H en 4V leerlingen (WIB, SK en NA) Careerday TU Delft (1e en 2e uur les volgens rooster)
Aanvragen herkansing (was 15/11)
6e uur intervisie Peer2Peer

do 15/11
Poëzieproject 2VH, 2M2 en 2HTTO

vr 16/11  
Poëzieproject 2H3 en 2M1

8+ project

Het 8+ project gaat weer van start. De data voor de middagen zijn:

wo 7 november   14.45 uur tot ca. 16.45 uur
wo 12 december 15.00 uur tot ca. 16.45 uur
wo 16 januari      15.00 uur tot ca. 16.45 uur

 

HLW is een dynamische middelbare school met gymnasium, vwo, havo en mavo-opleiding.

De school biedt een duidelijke onderwijsstructuur en een intensieve begeleiding. We willen dat onze leerlingen zich ontwikkelen tot betrokken wereldburgers die begrijpen dat je samen verder komt. Dat je samen plannen en ideeën ontwikkelt.

HLW: Samen sta je sterker.