YES! We gaan

samen

Uitkomst Loting & matching

Ouders hebben op donderdag 2 april vanaf 15.30 uur toegang tot het ouderportaal van ELK, waarin zij de uitkomst van de loting en matching kunnen zien.

Niet geplaatste leerlingen, kunnen zich vr 3, ma 6 en di 7 april van 10.00-13.00 uur alsnog op het HLW inschrijven.
De voorkeurslijst en (een kopie van) het identiteitsbewijs graag meenemen en een inschrijfformulier van het HLW invullen.

Ook leerlingen die niet gelukkig zijn met de school van plaatsing kunnen zich op deze data inschrijven. Wel moeten zij zich eerst uitschrijven bij de school van plaatsing.

Wilt u geen gebruik maken van uw plek op het HLW, dan kunt u zich op dezelfde tijdstippen uitschrijven.

Uitslag van de tweede loting is op 9 april

Vragen kunt u richten aan m.van.minnen@hlw.nl

 

BELANGRIJKE MEDEDELING

Geachte ouders / verzorgers en leerlingen,

Vanaf vandaag (16/3) zal ook het HLW gesloten zijn. De richtlijnen van de overheid zijn hierin bepalend. Naar aanleiding van de informatie uit de persconferentie van gisteren hebben wij u vandaag  per mail geïnformeerd over de gevolgen voor onze school en de te nemen maatregelen.

De bovenbouw (in het bijzonder de examenleerlingen) wordt zo snel mogelijk apart geïnformeerd over maatregelen rondom schoolexamens. Wij zullen hierin de komende richtlijnen van de overheid volgen.

Wij verzoeken u vriendelijk uw mailbox in de gaten te houden.

U kunt hier de mail downloaden.

Met vriendelijke groet, mede namens de schoolleiding,

dhr. W. van Leeuwen, waarnemend rector

HLW is een dynamische middelbare school met gymnasium, vwo, havo en mavo-opleiding.

De school biedt een duidelijke onderwijsstructuur en een intensieve begeleiding. We willen dat onze leerlingen zich ontwikkelen tot betrokken wereldburgers die begrijpen dat je samen verder komt. Dat je samen plannen en ideeën ontwikkelt.

HLW: Samen sta je sterker.