Zorgleerlingen

Wanneer een leerling met een specifieke ondersteuningsbehoefte aangemeld wordt op onze school, wordt er samen met de zorgcoördinator en ouders bekeken of en op welke manier wij de leerling kunnen voorzien in zijn/haar behoefte. Als er reeds een behandelingsplan is en wij hieraan kunnen voldoen, wordt dit nageleefd. Als er nog geen handelingsplan is zal dit worden gemaakt in samenwerking met zorgcoördinator.