Tweetalig Onderwijs (TTO)

Engels heb je steeds vaker nodig. Je hoort het op tv en in films en gebruikt het in games en op internet. Het is ook handig voor later als je de Engelse taal goed spreekt, zodat je gemakkelijker omgaat met mensen uit andere landen. Het HLW heeft daarom een speciaal tweetalig programma. Maar voordat wij verder praten, laten we er eerst de leerlingen wat over zeggen!

 

Voor wie?

 • Tweetalig Onderwijs is er voor de vwo-en havo-leerling. 
 • De leerling die de taal Engels goed wil beheersen. 
 • De leerling die houdt van een uitdaging.
 • De leerling die graag iets meer wil weten van Europa en de rest van de wereld. 
 • De leerling die eventueel in het buitenland wil studeren. 
 • De leerling die graag in groepsverband aan projecten werkt. 
 • De leerling die blij wordt van internationale en culturele activiteiten. 

Hoef ik echt nog niet goed Engels te spreken?

Tweetalig onderwijs is leuk en avontuurlijk, maar ook best spannend. Daarom starten we in de TTO-brugklas rustig aan met het project ‘Bridging The Gap’, een overbrugging van de basisschool naar Tweetalig Onderwijs. Alle docenten van Engelstalige vakken helpen je om het Engels op een leuke manier goed onder de knie te krijgen. Langzaamaan word je ondergedompeld in het Engels. Je zult merken dat je door de extra aandacht aan het gebruiken van Engels, je bij andere vakken al vrij snel Engels begrijpt en zelf weet te gebruiken. Je hoeft bij de start van Tweetalig Onderwijs dus echt nog niet goed Engels te beheersen! 

Wat houdt Tweetalig Onderwijs in?

 • Je volgt in de eerste drie leerjaren zeker de helft van je lessen in het Engels: Visual Arts, Biology, Chemistry, European & International Orientation (EIO), Geography, History, Mathematics, Religious Studies, Science en Technology.  
 • Je leert veel over wat er in Europa en de rest van de wereld gebeurt. 
 • Tot aan de kerstvakantie zijn je lessen een mix van Nederlands en Engels. We bouwen het Engels langzaam op. 
 • Je spreekt in deze lessen vanaf de kerstvakantie alléén Engels (dat lijkt eng, maar zo leer je de taal echt het snelst!). 
 • Na drie jaar sluit je TTO af met een TTO-Juniorcertificaat van TTO Nuffic. Daarnaast doe je het FCE examen (First Certificate in English van Cambridge) om het niveau van Engels aan te tonen dat vereist wordt bij TTO. 

Burgerschap en internationalisering

Naaste een vloeiende en juiste beheersing van het Engels,  is het verruimen van de internationale blik een andere belangrijke doelstelling van TTO. De projecten en activiteiten die wij in het onderwijs inbedden, dragen bij aan een internationale oriëntatie. 

Onze wereld is immers internationaal en de invloed van Europa wordt steeds belangrijker. Via het internet, e-mail en Whatsapp heb je net zo makkelijk contact met klasgenoten als met iemand aan de andere kant van de wereld. Tweetalig onderwijs sluit aan op deze ontwikkeling. Er is dan ook extra aandacht voor Europa en de rest van de wereld. Dit gebeurt tijdens de vaklessen, maar in de tweede en/of derde klas krijg je bovendien het vak EIO (Europese en Internationale Oriëntatie). 

Verder doen we veel internationaal gerichte culturele activiteiten, excursies en projecten en samenwerkingsprojecten met leerlingen in het buitenland.


TTO-Activiteiten

De TTO -afdeling heeft natuurlijk veel aandacht voor de Engelse
taal, maar ook voor internationalisering.  Daarom organiseren we veel
internationaal gerichte culturele activiteiten, excursies en projecten
en samenwerkingsprojecten met leerlingen in het buitenland.
Een paar voorbeelden daarvan zijn:

 • Immersioncamp in de Brugklas
 • Schoolreis naar Engeland
 • Excursie naar Duitsland
 • Uitwisseling met buitenlandse scholieren, bijvoorbeeld met e-twinning
 • Theater- en museumbezoek
 • Engelstalige (vakoverstijgende) projecten
 • Buitenlandse gastsprekers

Ook bij de buitenschoolse activiteiten is Engels de voertaal.

Ons internationaliseringsprogramma is leuk en uitdagend. Je leert je
dat niet alles wat we hier normaal vinden ergens anders even
vanzelfsprekend is. Het is een avontuurlijk stap in de grote wijde
wereld.

Vragen of meer weten?

TTO-informatiemiddag

Op donderdag 9 februari is er een TTO-informatiemiddag voor leerlingen en ouders.

De leerlingen kunnen een les ervaren en de ouders verkrijgen dan meer informatie.

Heeft u vragen over het tweetalig programma op het HLW?

Stuur uw vraag naar het volgende e-mailadres: tto@hlw.nl

Bekijk de Tweetalig Onderwijs Brochure