Steun, begeleiding en uitdaging op maat is ons geheim

Studielessen
De studielessen zijn bedoeld voor alle leerlingen en worden gegeven door de mentor. De mentor besteedt tijdens deze lessen veel aandacht aan het aanleren van studievaardigheden, de vorderingen, het bereiken van gestelde doelen en het welzijn van zijn/haar mentorleerlingen.

Bij het aanleren van goede studievaardigheden via o.a. de Plenda is er veel aandacht voor de vraag: Hoe kun je het beste leren, plannen en organiseren? Daar heb je je hele schoolcarrière profijt van.

Steunlessen
Na het eerste rapport bestaat voor leerlingen in de onderbouw de mogelijkheid steunlessen te volgen. Heb je voor een vak net iets meer uitleg en hulp nodig, dan gaan we daar samen mee aan het werk. Steunlessen zijn er voor diverse vakken: Nederlands, Engels, wiskunde, Frans, en in de 2e klas ook Duits. De steunlessen worden gegeven door vakdocenten en geven jou een stevigere basis.

Blended Learning
Bij Blended Learning gebruiken we een gewone lesmethode met boeken. Daarnaast hebben alle leerlingen in deze klassen een laptop die extra mogelijkheden biedt bij de lessen uit het boek. Met behulp van ICT en laptop kunnen we gedifferentieerd werken: we dagen je extra uit en je kunt extra oefenen. Bovendien leer je zelfstandig te werken. Wil jij ook in een klas met blended learning geplaatst worden? Laat het weten bij je aanmelding op het HLW. Er zijn geen extra kosten aan verbonden.

Huiswerkklas
Het HLW werkt samen met Studiezalen. Studiezalen heeft één dag per week een huiswerkklas op het HLW. Hier werken aangemelde leerlingen onder begeleiding aan hun huiswerk, maar ook wordt gewerkt aan het creëren van bewustwording: het belang van inzet, de eigen verantwoordelijkheid, eigenaarschap en identiteit. Verder is er aandacht voor talentontwikkeling en verdieping in dromen, wensen en doelen.

De huiswerkklas is open van 15.00-19.00 uur.

Trainingen
Het HLW geeft diverse trainingen. Indien nodig kunnen leerlingen hieraan deelnemen. Zo zijn er een faalangstreductietraining, sociale vaardigheidstrainingen (SOVA) trainingen voor het vergroten van de communicatieve en sociale vaardigheden en ter voorkoming van en/of verminderen van sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting en meeloopgedrag. Voor leerlingen met dyslexie is er een remedial teacher.

Taalbeleid
Op onze school is er veel aandacht voor taal en zijn we bewust bezig met de taalontwikkeling van de leerlingen, om de horizon van de leerlingen te verbreden en kritisch en genuanceerd taalgebruik te ontwikkelen. Het HLW leidt haar leerlingen op tot kritische burgers die zich doelgericht en op passende wijze kunnen uiten. Daardoor kunnen zij straks succesvol meedoen in maatschappij en vervolgstudie.

Daaraan wordt uiteraard bij het vak Nederlands gewerkt, maar ook bij andere vakken.

In ons taalbeleid worden de volgende middelen ingezet:

  • In de onderbouw krijgen de leerlingen indien nodig extra ondersteuning in steunlessen op het gebied van begrijpend lezen, woordenschat en spelling.
  • Ondersteuning tekstbegrip in de bovenbouw.
  • Leesbevordering door het project ‘Literatuur in de tas’ tijdens opvanguren.
  • Literaire activiteiten uitgezet door de mediatheek