Ouders/verzorgers

Ouders op het HLW

Binnen het HLW is de pedagogische driehoek, ouder, leerling en school van groot belang voor het onderwijsleerproces. Ouders willen we nadrukkelijk betrekken bij de school.

Sleutelwoorden voor het HLW zijn participatie, emancipatie en ambitie. Het woord 'samen' staat centraal: Samen sta je sterk, samen weet je meer, samen bereik je meer, samen kom je verder.

Oudertevredenheid

Enquête ouders

Het is belangrijk om goed te luisteren naar de mening van ouders over de school. Het HLW betrekt de ouders bij de school via de mentor, de ouderbezoeken en de ouderavonden.

Regelmatig zetten wij een ouderenquête uit om de tevredenheid van ouders over het HLW te peilen. Over 2019-2020 was het gemiddelde cijfer een 7,9. 

Wij zijn trots op dit resultaat en hopen dit de komende periode samen met de ouders nog verder te verbeteren.

Door  hier te klikken, kunt u alle vragen vinden met de scores, gesplitst per afdeling

Ouderbetrokkenheid

Het HLW stimuleert op diverse manieren betrokkenheid van de ouders bij de school.

Contact met mentor

Een belangrijke schakel in het contact tussen school en ouders is de mentor. De mentor van de brugklas bezoekt ter kennismaking de ouders en de leerlingen thuis. Het contact met de andere mentoren verloopt meestal telefonisch, maar er kan natuurlijk ook op school een afspraak gemaakt worden. Dat kan op initiatief van de mentor, maar ook ouders kunnen altijd contact zoeken met de mentor. Het HLW stelt het initiatief van ouders zeer op prijs.

 

Ouderavonden

Daarnaast worden ouderavonden georganiseerd. Tenminste tweemaal per schooljaar kunnen de ouders met vakdocenten over de vorderingen van hun zoon of dochter spreken.

 

Nieuwsbrieven

Ouders worden schriftelijk geïnformeerd over allerlei zaken via de Nieuwsbrieven die vijfmaal per jaar uitkomen. Daarnaast krijgen zij gerichte informatie per brief over zaken als excursies en schoolreizen.

 

Ouderraad en MR

Wilt u helpen de school te verbeteren dan heeft u via de ouderraad en via de oudergeleding van de MR de mogelijkheid actief mee te denken over schoolzaken. Suggesties voor verbeteringen kunt u mailen aan: school@hlw.nl
Via de ouderraad en via de oudergeleding van de MR hebben ouders de mogelijkheid actief mee te denken over schoolzaken.

De ouderraad is bereikbaar via: h.sahmi@upcmail.nl

De MR is bereikbaar via: c.van.overbeek@hlw.nl