Leerlingen

Leerlingbetrokkenheid op het HLW

Het HLW stimuleert zo veel mogelijk, dat leerlingen zich actief betrokken voelen bij de school. Er zijn op het HLW veel activiteiten waaraan leerlingen deelnemen en die zij ook mede-organiseren.

15800176_1288983791163100_2910559208193237935_o
kerstmarkt

Activiteiten

Allereerst zijn er de schoolfeesten, maar ook aan de jaarlijkse kerstviering, de sporttoernooien, activiteiten op vrijdagmiddag en de schoolkrant dragen leerlingen hun steentje bij. Bij de organisatie van deze activiteiten worden de leerlingen begeleid door docenten.

brugklas de Kwakel- kennismaking brugklas
Klimhal-sinterklaastoernooi

Peer2Peer

Verder staan enthousiaste bovenbouwleerlingen de brugklasmentoren bij in de begeleiding van een brugklas, de zogenaamde Peerleaders. Zij kunnen veel betekenen voor de nog jonge brugklasleerlingen.

peer2peer

Inspraak op het HLW

Voorts hebben leerlingen zitting in de MR en heeft het HLW op alle afdelingen een leerlingenpanel. Leerlingen die in een panel zitten, wisselen met hun teamleider regelmatig van gedachten over schoolzaken.

Leerlingenstatuut van het HLW

De rechten en de plichten van de leerlingen staan omschreven in het HLW Leerlingenstatuut.