Inschrijven

aanmeldenHLW

Aanmelden voor het HLW

Brugklas

Leerlingen worden aan de hand van de Amsterdamse kernprocedure PO/VO (ELKK) aangemeld en na behandeling van de aanmelding aangenomen of afgewezen.

 

Zij-instromers op het HLW

Zij-instromers vanaf klas 2 kunnen ook gebruik maken van het aanmeldformulier.

 

Inschrijfformulier HLW

Na de loting & matching is het bekend of uw kind daadwerkelijk op het HLW geplaatst is. Het HLW inschrijfformulier kunt u na plaatsing op het HLW digitaal invullen, opslaan en verzenden naar aanmeldingen@hlw.nl. Wilt u erop letten alle velden in te vullen?

 

Dubbeladvies op het HLW

Leerlingen met een dubbeladvies worden geplaatst in een dakpanklas overeenkomstig het dubbeladvies.

 

Benodigde advies voor het HLW

Met een advies vmbo-t, havo of vwo van de basisschool is een leerling in principe toelaatbaar op het Hervormd Lyceum West.

Leerlingen met een havo-, havo/vwo- of vwo-advies hebben bovendien de mogelijkheid zich in te schrijven voor Tweetalig Onderwijs.
Leerlingen met een vwo-advies hebben vanaf de 2e klas de kans het  het gymnasium te volgen (eventueel ook in combinatie met Tweetalig Onderwijs). Op het gymnasium krijg je als extra vakken Grieks en Latijn.


Voorrangsregeling op het HLW

Kopklasleerlingen, locatie HLW hebben voorrang als zij het HLW op de eerste plaats zetten.


Verdere informatie

Klik op de link voor informatie over:

In de schoolkeuzegids VO is nog veel meer informatie over de overstap naar het VO te vinden.