Inschrijven

aanmeldenHLW

Aanmelden voor het HLW

Brugklas

Leerlingen worden aan de hand van de Amsterdamse kernprocedure PO/VO (ELKK) aangemeld en na behandeling van de aanmelding aangenomen of afgewezen.

Zij-instromers op het HLW

Zij-instromers vanaf klas 2 kunnen ook gebruik maken van het aanmeldformulier.

 

Inschrijfformulier HLW

Na de loting & matching is het bekend of uw kind daadwerkelijk op het HLW geplaatst is. Het HLW inschrijfformulier kunt u na plaatsing op het HLW digitaal invullen, opslaan en verzenden naar aanmeldingen@hlw.nl. Wilt u erop letten alle velden in te vullen?

 

Dubbeladvies op het HLW

Heb je een dubbeladvies, dan kun je aanmelden voor:

  • een dakpanklas met het ‘gemengde’ niveau van je dubbeladvies of
  • voor het hoogste niveau van het dubbeladvies of
  • voor beide mogelijkheden. Dit telt echter als 1 aanmelding voor een school.

Een voorbeeld: Een leerling met het dubbeladvies vmbo-t/havo kan zich nu dus aanmelden voor een (gemengde) vmbo-t/havo-klas óf voor een havo-klas of voor beide.

Als er genoeg belangstelling is voor plaatsing op het hoogste niveau onder leerlingen met een dubbeladvies, zullen we indien mogelijk voor hen een kansklas formeren. Er is geen garantie op plaatsing op het hoogste niveau. Het HLW werkt echter altijd al met dakpanklassen (vmbo-t/havo en havo/vwo), waarin we samen met leerling en ouders het beste uit het kind halen.

 

Benodigde advies voor het HLW

Met een advies vmbo-t, havo of vwo van de basisschool is een leerling in principe toelaatbaar op het Hervormd Lyceum West.

Leerlingen met een havo-, havo/vwo- of vwo-advies hebben bovendien de mogelijkheid zich in te schrijven voor Tweetalig Onderwijs.
Leerlingen met een vwo-advies hebben vanaf de 2e klas de kans het  het gymnasium te volgen (eventueel ook in combinatie met Tweetalig Onderwijs). Op het gymnasium krijg je als extra vakken Grieks en Latijn.


Voorrangsregeling op het HLW

Kopklasleerlingen, locatie HLW hebben voorrang als zij het HLW op de eerste plaats zetten.


Verdere informatie

Klik op de link voor informatie over:

In de schoolkeuzegids VO is nog veel meer informatie over de overstap naar het VO te vinden.