Ouderraad

Via de ouderraad en via de oudergeleding van de MR hebben ouders de mogelijkheid actief mee te denken over schoolzaken.

De doelstellingen van de Ouderraad zijn:

  • Bevordering van het contact tussen ouders en school.
  • Bespreking van vragen e.d. die leven bij de ouders.
  • Bespreking van zaken die de schoolleiding van belang vindt.

De Ouderraad komt vijf maal per jaar bijeen. Het is gebruikelijk dat de rector de vergaderingen van de Ouderraad bijwoont. De statuten van de Ouderraad liggen ter inzage op school.

Het HLW heeft een actieve Ouderraad die momenteel bestaat uit elf leden.

 

Houssain, Saskia, Farida, Hakima, Döne, Hanan, Fatma, en Patricia, (Abdel, Abdeljalil en Tarik niet op foto)

Wilt u de ouderraad als hulpouder bij haar activiteiten ondersteunen? Dan kunt u contact opnemen met ons via e-mail:  ouderraad.omr@gmail.com

We vinden het belangrijk te weten wat er bij ouders en leerlingen leeft. Pas dan kunnen we optimaal functioneren als spreekbuis en klankbord.

Als u vragen heeft of informatie wilt over de ouderraad, dan kunt u contact opnemen met ons via bovengenoemd emailadres . U krijgt dan zo spoedig mogelijk een reactie.