Teamleiders

De teamleiders zijn verantwoordelijk voor het onderwijs en de leerlingbegeleiding op hun afdeling. Ze voeren regelmatig overleg met docenten en mentoren over de onderwijsresultaten. Ook zorgen zij voor een goed pedagogisch klimaat en het oplossen van problemen. Samen staan we sterker. 

De teamleiders:

mevr. N. Schalken – Alle brugklassen
dhr. J.J.J.M. Lauwers – 2 MAVO en 2 HAVO
mevr. E.I.I. Elshout – 3 en 4 MAVO
mevr. drs. M.I. van der Horst – 2 t/m 6 VWO
drs. M.J. Markusse – 3, 4 en 5 HAVO