Decanen

De decanen adviseren over de sector- en profielkeuze in relatie tot de studie- en beroepskeuze van de leerlingen. Zij  begeleiden de leerlingen in het keuzeproces en stimuleren  het denken van de leerlingen en hun ouders over de mogelijkheden van opleidingen en beroepen. Zij verschaffen daarbij de  nodige informatie zodat de leerlingen tot een zelfstandige keuze kunnen komen. Zie ook decanaat.

De decanen: 
dhr. B. Körnman – mavo
mevr. drs. E. Vos – havo en vwo