Opstromen


Het HLW is echt specialist in opstromen. Een goede en gemotiveerde mavo-leerling zien wij graag met een havo-diploma slagen. Een goede en gemotiveerde havo-leerling proberen wij naar een atheneumdiploma te begeleiden. En een goede en gemotiveerde atheneumleerling stimuleren wij om een gymnasiumdiploma te halen.

Begeleiding op maat
Met een intensieve en persoonlijke begeleiding bereiken we veel met onze leerlingen. We stellen alles in het werk om een leerling de gelegenheid te geven op te stromen. Door het regelmatig toetsen van alle brugklas- en tweede klasleerlingen met Cito-Vas hebben we goed inzicht in de ontwikkeling van elke leerling. Zo kunnen we je steunen en begeleiden waar het nodig is en uitdagen waar het kan.

Huiswerkbegeleiding, steun- en studielessen
Huiswerkbegeleiding, steun- en studielessen bieden de leerling ondersteuning en verrijkingsstof met extra uitdaging. Hierdoor is het HLW als een van de weinige middelbare scholen in staat leerlingen met een hoger diploma uit te laten stromen dan op basis van het advies van de basisschool verwacht mocht worden.

Dakpanklassen
Daarnaast werken wij met ‘dakpanklassen’ om zo goed de mogelijkheden van de leerling te kunnen onderzoeken.