Onze Organisatie

Het Hervormd Lyceum West telt ca. 900 leerlingen en heeft 100 medewerkers in dienst.

Directie HLW

De directie van het HLW bestaat uit een (interim) rector. 

De directie bepaalt het beleid van de school en heeft de dagelijkse leiding van de organisatie in handen.

Lex Veldhuizen-rector-HLW-directie

Dhr, Veldhuizen, rector ad interim

Teamleiders en coördinatoren HLW

De directie wordt bijgestaan door een teamleider onderbouw en coördinatoren. De teamleider onderbouw is verantwoordelijk voor de brugklassen en tweede klassen. De coördinatoren ondersteunen de teamleider en mentoren bij de begeleiding van leerlingen.

teamleider onderbouw-schooleiding-HLW

Mw. M. van. Minnen, teamleider onderbouw 

Dhr. F. Kocaoglu, teamleider mavo bovenbouw

coördinator havo- HLW

Dhr. J. W. L. Hilbrands, teamleider bovenbouw havo

Dhr. Y. Zerri, teamleider vwo

Kwaliteit

Eindexamen resultaten 2020

Ook in 2020 hebben we weer goede examenresultaten behaald. De Havo kende een slagingspercentage van 94,1%. Voor de Mavo gold een slagingspercentage van 99%. Het Vwo had met 100% een bijzonder goed slaginspercentage. Alles bij elkaar zijn we bijzonder tevreden.

 

Scholen op de kaart

De onderwijsprestaties van alle scholen in Nederland worden inzichtelijk gemaakt in Scholen op de kaart. Alle cijfermatige informatie over VO-scholen zijn hiermee verzameld in één systeem. Ook de resultaten, de kwaliteit en de bedrijfsvoering van het HLW zijn hier te vinden en bovendien vergeleken met het gemiddelde van de scholen in Nederland (benchmark).