Onze Organisatie

Het Hervormd Lyceum West telt ca. 850 leerlingen en heeft zo’n 100 medewerkers in dienst.

Directie HLW

De directie van het HLW bestaat uit een rector, dhr. L.Veldhuizen.

De directie bepaalt het beleid van de school en heeft de dagelijkse leiding van de organisatie in handen.

Lex Veldhuizen-rector-HLW-directie

Dhr, Veldhuizen, rector

Teamleiders

De directie wordt bijgestaan door teamleiders. De teamleider onderbouw is verantwoordelijk voor de brugklassen en tweede klassen. Daarnaast hebben we teamleiders voor de bovenbouw mavo, bovenbouw havo en het vwo.

teamleider onderbouw-schooleiding-HLW

Mw. M. van. Minnen, teamleider onderbouw 

Dhr. F. Kocaoglu, teamleider mavo bovenbouw

coördinator havo- HLW

Dhr. J. W. L. Hilbrands, teamleider havo bovenbouw

Dhr. Y. Zerri, teamleider vwo

Kwaliteit

Eindexamen resultaten 2020

Ook in 2020 hebben we weer goede examenresultaten behaald. De Havo kende een slagingspercentage van 94,1%. Voor de Mavo gold een slagingspercentage van 99%. Het Vwo had met 100% een bijzonder goed slaginspercentage. Alles bij elkaar zijn we bijzonder tevreden.

 

Scholen op de kaart

De onderwijsprestaties van alle scholen in Nederland worden inzichtelijk gemaakt in Scholen op de kaart. Alle cijfermatige informatie over VO-scholen zijn hiermee verzameld in één systeem. Ook de resultaten, de kwaliteit en de bedrijfsvoering van het HLW zijn hier te vinden en bovendien vergeleken met het gemiddelde van de scholen in Nederland (benchmark).