Tweetalig Onderwijs

Engels heb je steeds vaker nodig. Je hoort het op tv en in films en gebruikt het in games en op internet. Ook later is het handig als je die taal goed spreekt, zodat je gemakkelijker omgaat met mensen uit andere landen. Het HLW heeft daarom een speciaal tweetalig programma.

TTO Brochure 2022/2023

Wat is Tweetalig Onderwijs?

Veel aandacht voor Engels
Een vloeiende en juiste beheersing van het Engels is  één van de voornaamste doelstellingen van TTO.

Tweetalig vwo of havo is daardoor meer dan gewoon vwo of havo. Het belangrijkste verschil is dat er niet alleen Engels gesproken wordt bij het vak Engels, maar dat je een groot deel van de andere vakken (minimaal de helft) óók in de Engelse taal krijgt. In klas één tot en met drie zijn dat: Visual Arts, Biology, Chemistry, European & International Orientation (EIO), Geography, History, Mathematics, Religious Studies, Science en Technology.

Tweetalig onderwijs is leuk en avontuurlijk. Je wordt langzaamaan ondergedompeld in het Engels. Best spannend, maar je leert zo wel heel snel en goed Engels. We starten in de TTO-brugklas met 'Getting Started with Bilingual Education', een overbrugging van basisschool naar Tweetalig Onderwijs. Alle docenten van Engelstalige vakken besteden dan extra veel aandacht aan het gebruik van Engels bij hun vak.

Internationalisering
Een andere belangrijke doelstelling van TTO  is het verruimen van de internationale blik. De projecten en activiteiten die wij in het onderwijs inbedden, dragen bij aan een internationale oriëntatie.

Onze wereld is immers internationaal en de invloed van Europa wordt steeds belangrijker. Via Internet, e-mail en Whatsapp heb je net zo makkelijk contact met klasgenoten als met iemand aan de andere kant van de wereld. Tweetalig onderwijs sluit aan op deze ontwikkeling.  Er is dan ook extra aandacht voor Europa en de rest van de wereld. Dit gebeurt tijdens de vaklessen, maar in de tweede en/of derde klas krijg je bovendien het vak EIO (Europese en Internationale Oriëntatie).

Verder doen we veel internationaal gerichte culturele activiteiten, excursies en projecten en samenwerkingsprojecten met leerlingen in het buitenland.

Doel
Het doel van TTO is dus dat je aan het einde van je opleiding vrijwel net  zo goed Engels spreekt als mensen die Engels als moedertaal hebben en dat je sterk internationaal georiënteerd  bent.

Examen
Tweetalige leerlingen doen het reguliere Nederlands eindexamen en krijgen een vwo- of havo -diploma. Ze kunnen daarnaast ook een internationaal erkend certificaat behalen.

Wat vinden de leerlingen ervan?
Bekijk hieronder ons filmpje over Tweetalig Onderwijs op het HLW.

 

Voor wie is Tweetalig Onderwijs?

Tweetalig Onderwijs is er voor de vwo-en havo-leerling. Of het iets voor jou is? Kom erachter door de Ik Kies TTO test te doen. Klik dan hier en doe de test.

Waarom tweetalig onderwijs?

De invloed van het Engels wordt steeds belangrijker. Op de universiteiten en HBO-instellingen worden steeds meer colleges in het Engels gegeven. In het zakenleven en bij overheidsinstanties is grote vraag naar internationaal opgeleide experts. Je wilt natuurlijk goed voorbereid zijn op deze ontwikkeling. Met tweetalig vwo of havo (TTO) ben je dat. Door de TTO-opleiding heb je een grote voorsprong op andere vwo-en havo-leerlingen en krijg je makkelijker toegang tot een Engelstalige of internationale opleiding en tot de internationale arbeidsmarkt.

Erkend diploma en certificaat

Na drie jaar sluit je het TTO af met een TTO-Juniorcertificaat van het Europees Platform. Daarnaast doe je het FCE examen (First Certificate in English van Cambridge) om het niveau van Engels aan te tonen dat vereist wordt bij TTO. In de bovenbouw is er een speciaal Engelstalig programma samengesteld.

Keurmerk

Sinds februari 2010 is het HLW door het Nuffic erkend als TTO junior school. Nuffic is het landelijk netwerk voor Tweetalig Onderwijs, waarbij het HLW is aangesloten.
Een commissie van Nuffic dat de kwaliteit van de TTO scholen bewaakt, heeft de kwaliteit van de tweetalige afdeling beoordeeld: op alle criteria scoorde het HLW voldoende tot goed. Lof was er voor het niveau van het Engels van de leerlingen, het enthousiasme van de docenten, de inzet van ICT en de activerende didactiek in de lessen voor tweetalig onderwijs.

Tweetalig onderwijs (TTO) bestaat sinds 1989 in het voortgezet onderwijs. Inmiddels zijn zo'n 130 scholen aangesloten bij Nufic, het landelijk netwerk voor Tweetalig Onderwijs en voor internationalisering in onderwijs.

Kosten TTO

TTO is een waardevolle investering in je toekomst. De overheid bekostigt deze investering echter niet. Daarom vragen wij naast de gewone ouderbijdrage een tegemoetkoming in de kosten van TTO. In de brugklas betalen ouders € 85,= en in de 2e en 3e klas € 200,= extra voor onder andere leermiddelen, lessen en gastlessen, gastoptredens, theaterbezoek en diverse andere activiteiten.

Daar komt in de 2e en/of 3e klas de kosten voor de reis naar Engeland bij (ongeveer € 200,=) en de kosten voor het FCE examen (ongeveer € 150,=). Voor ouders waarvoor deze kosten een te grote drempel vormen is er in Amsterdam de mogelijkheid tot het aanvragen van de scholierenvergoeding. Ook is er de Stichting Leergeld waar een aanvraag voor een extra bijdrage gedaan kan worden.

Indien er dan nog problemen zijn, dan kan er contact worden opgenomen met de TTO-coördinator.

TTO iets voor jou?

Klik dan hier en doe de test! Kom er achter of tto bij jou past.

Ambitieus en uitdagend
De leerling die voor tweetalig kiest wil vaak net iets meer. Houd je van een uitdaging, wil je graag iets meer weten van Europa en de rest van de wereld? Ben je bereid je in te zetten? Dan is TTO wellicht iets voor jou.

Engels spreken went snel
Je krijgt vanaf het begin les in het Engels van leraren die daar speciaal voor opgeleid zijn. Ze zijn behalve vakdocent ook taaldocent. De boeken waaruit je leert zijn in het Engels. Tot de kerstvakantie mogen er nog vragen in het Nederlands gesteld worden. Daarna ben je al zo gewend aan het Engels, dat we de rest van het brugklasjaar alles in het Engels kunnen uitleggen.

Twijfel over je niveau van Engels?
Zoals gezegd, starten we in de TTO-brugklas met 'Getting Started with Bilingual Education', een overbrugging van basisschool naar Tweetalig Onderwijs. Alle docenten van Engelstalige vakken besteden dan extra veel aandacht aan het gebruik van Engels bij hun vak.

Op 6 februari 2020 hebben we een speciale TTO-informatieavond waar we precies uitleggen wat TTO inhoudt. Bovendien kun je dan alvast meedoen aan Engelstalige lesjes.

Meer weten?

Klik op FAQ's voor veelgestelde vragen.

Meer informatie over TTO in het algemeen kunt u vinden op:

www.ikkiestto.nl

Of mail naar de TTO coördinatoren,
mw. N. Achefai en mw. A. Bizimane
tto@hlw.nl 

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren