Opstromen

Begeleiding-HLW-steunles-studievaardigheden

HLW, specialist in opstromen

Van oudsher is het HLW een school die streeft naar kwaliteit op elk niveau: vwo, havo, mavo. Een school die iedere leerling met een zo hoog mogelijk diploma wil laten uitstromen. We werken daarin samen met jou en met je ouders, want ‘Samen kom je verder’. Om ons doel te kunnen bereiken, bieden wij ‘Onderwijs op Maat’. Het is onze sterke kant, een kant die we de komende jaren nog verder gaan uitbreiden. Je krijgt steun en begeleiding waar het nodig is en uitdaging waar het kan.

Leerlingen met een dubbeladvies plaatsen wij in een dakpanklas. In deze klassen wordt tot het tweede rapport op het hogere niveau lesgegeven en op het lagere niveau getoetst. Bij het tweede rapport worden deze leerlingen ingedeeld in stromen. Wel blijven de leerlingen bij elkaar in dezelfde klas.

De ervaring leert dat veel leerlingen met de extra steunlessen en huiswerkbegeleiding het hogere niveau vaak best aankunnen. Voorwaarde is natuurlijk wel dat je dit zelf ook wil en bereid bent je extra in te zetten en ook door het thuisfront gesteund wordt in deze keuze.