Hoe ziet een schooldag eruit?

Hallo Wereld in het rooster

 

Tot 14.30 uur volgen de leerlingen samen met hun klas het gewone lesrooster:

 • Nederlandse Taal
 • Engelse Taal
 • wiskunde
 • Franse taal
 • aardrijkskunde
 • geschiedenis
 • biologie
 • godsdienst
 • lichamelijke opvoeding
 • techniek
 • beeldende vorming
 • theater

Dit zijn de verplichte vakken die alle leerlingen krijgen. Daarna volgt ieder zijn eigen route van ondersteuning en begeleiding (huiswerkklas en steunlessen) of naar verrijking en verdieping (Hallo Wereld-lessen) en ontwikkelt ieder zijn of haar eigen talenten.

HalloWereld-HLW

Certificaten

Drie keer per jaar maken de leerlingen een keuze uit de Hallo Wereld lessen voor een periode van acht weken. De leerlingen ontvangen een certificaat als zij een onderdeel goed hebben afgesloten. Dit certificaat komt in het portfolio van de leerling.