Hoe ziet een schooldag eruit?

Hallo Wereld in het rooster

Tot 14.30 uur volgen de leerlingen samen met hun klas het gewone lesrooster:

 • Nederlands
 • Engels
 • wiskunde
 • Frans
 • aardrijkskunde
 • geschiedenis
 • biologie
 • godsdienst
 • lichamelijke opvoeding
 • techniek
 • beeldende vorming
 • theater

Dit zijn de verplichte vakken die alle leerlingen krijgen. Daarna volgt ieder zijn eigen route van ondersteuning en begeleiding (huiswerkklas en steunlessen) of naar verrijking en verdieping (Hallo Wereld-lessen) en ontwikkelt ieder zijn of haar eigen talenten.

HalloWereld-HLW

Certificaten Hallo Wereld

Drie keer per jaar maken de leerlingen een keuze uit de Hallo Wereld-lessen voor een periode van acht weken. De leerlingen ontvangen een certificaat als zij een onderdeel goed hebben afgesloten. Dit certificaat komt in het portfolio van de leerling.