Peer2Peer

fbthumbSinds  schooljaar 2016-2017 werkt het HLW samen met de organisatie Peer2peer. Peer2Peer werkt aan onderwijs waar leerlingen worden uitgedaagd actief betrokken te zijn bij het leerproces en verantwoordelijkheid leren dragen voor zichzelf en voor anderen. Leren doe je immers het beste samen: van en met elkaar. In een veilig leer- en leefklimaat ontwikkelt het HLW zich nog meer tot een lerende onderwijsorganisatie waarin jongeren en docenten elkaar respecteren, inspireren en coachen.

Binnen het project van Peer2Ppeer worden leerlingen opgeleid tot Peer Leader. Deze Peer Leaders leren hun begeleidende en coachende talenten te ontdekken en leren die in te zetten. Ze worden getraind door de coördinator van het project en een aantal andere docenten binnen school. Leerlingen die een Peer rol vervullen verwerven aanzien binnen de school, wat goed is voor hun zelfvertrouwen. Tijdens intervisie-bijeenkomsten die bij de systematiek horen, leren ze nieuwe vaardigheden van en met elkaar. Ze reflecteren er op hun rol en helpen elkaar aan oplossingen bij verschillende kwesties. Ook kan in het porfolio van de leerling opgenomen worden dat er activiteiten uitgevoerd zijn voor Peer2peer. Dit portfolio is belangrijk voor de loopbaanontwikkeling van de leerlingen.

Er zijn voor dit schooljaar 22 Peer Leaders opgeleid. Dit zijn leerlingen uit de bovenbouwklassen. De Peer Leader begeleidt brugklassers en maakt ze wegwijs in de school en omgeving. De Peer Leader is daarmee voor bepaalde taken de rechterhand van de mentor van de school. De aanwezigheid van de Peer Leaders draagt echt bij aan een positieve leer-, leef- en werkomgeving.

De brugklassers die begeleid worden, krijgen met een Peer niet alleen een studiemaatje en een rolmodel, ze krijgen er ook extra binding met het leerproces door. De school, hun thuis voor overdag, wordt er een stuk vriendelijker en veiliger door.

logo-tagline

BewarenBewaren