Hallo Wereld

Talentontwikkeling

Ons Hallo Wereld profiel sluit perfect aan op onze onderwijsvisie, waarin talentontwikkeling en uitdagend onderwijs centraal staan.

Veel aandacht is er voor de zogenaamde ‘21st Century Skills’: Samenwerken, Probleem oplossend vermogen, ICT-geletterdheid, Creativiteit, (Zelf-)Kritisch denken, Communiceren en Sociale en Culturele vaardigheden. Op het HLW maken we van onze leerlingen echte Wereldburgers.

Onder het motto ‘Hallo wereld’ stappen onze leerlingen de grote, wijde wereld in. Zij mogen zelf kiezen langs welk pad. Of uw kind nu een denker of een doener is, in de ‘Hallo Wereld’- lessen is er altijd wel iets dat aanspreekt. Hoe dat eruit ziet? Bekijk de volgende filmpjes.

En bekijk ook onze Hallo Wereldfolder.