VWO

VWO

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs

Het vwo is een zes-jarige opleiding die opleidt voor een universitaire studie. Het vwo bestaat uit het atheneum en het gymnasium. Het verschil is tussen atheneum en gymnasium is dat gymnasiumleerlingen naast het gewone lesprogramma ook Grieks en Latijn volgen. Voor meer informatie over het gymnasium klik hier.

Begeleiding door mentor en decaan

In elke klas heeft de leerling een mentor: in de onderbouw een klassenmentor en in de bovenbouw vaak een groepsmentor. Naast de begeleiding van de mentor wordt door de decaan van de vwo afdeling bij de keuze van het profiel en de keuze van vervolgstudie of beroep hulp geboden.

Tweetalig vwo

Het is mogelijk om in de onderbouw van het vwo voor tweetalig onderwijs te kiezen. Dat geldt voor zowel atheneum- als gymnasium-leerlingen. Voor meer informatie over tweetalig onderwijs klik hier.

logo nuffic tto-HLW

Vakken

Na de brugklas krijgen de leerlingen nieuwe vakken. Zo worden In het tweede leerjaar de vakken Duits en natuurkunde/scheikunde (nask) aangeboden. Indien een leerling voor het gymnasium heeft gekozen dan volgt deze leerling ook Grieks en Latijn.

In de derde klas worden natuurkunde en scheikunde als aparte vakken gedoceerd. Het vak economie wordt voor het eerst in dit leerjaar aangeboden. In de derde klas wordt door de decaan keuzebegeleiding gegeven

Profielkeuze

In de derde klas doen de leerlingen een beroepskeuzetest om aan het eind van het schooljaar weloverwogen een profiel te kiezen. Ook ouders worden bij deze keuze betrokken. Het profiel bepaalt het vakkenpakket van de leerling in de bovenbouwklassen. Hoe die profielkeuze is ingericht leest u in de schoolgids/onderwijs in de paragraaf over de profielen van havo en vwo.

Bovenbouw

Het schooljaar is verdeeld in vier periodes. Iedere periode wordt afgesloten met een toetsweek. De vier toetscijfers bepalen voor een belangrijk deel het rapportcijfer. Daarnaast zijn er voortgangstoetsen, boekententamens, etc.

In klas 4 wordt voor sommige vakken ook al gewerkt aan het examendossier. Dat geldt voor 5 vwo, de vooreindexamenklas nog sterker.

Examen

In het zesde jaar, het examenjaar staan twee extra studie-uren per week ingeroosterd, waarin de leerlingen die dat nodig hebben, onder begeleiding kunnen werken aan de voorbereiding van het eindexamen. Dit is de verlengde dagschool. Daarnaast wordt er na lestijd examentraining aangeboden.

examen HLW
examen HLW

Activiteiten

In de zes jaar dat de vwo leerling naar school gaat worden er natuurlijk ook heel wat activiteiten ondernomen en aan projecten meegedaan: brugklaskamp, excursie naar artis, theater-en museumbezoek, sportactiviteiten, decanaatsprojecten, een buitenlandse reis in de bovenbouw enz.