HAVO

mediatheek HLW- studieruimte HLW

Havo

De havo is een vijfjarige opleiding die voorbereidt op het Hoger Beroeps Onderwijs. Onze havo kenmerkt zich door een aanbod van projecten, die aansluiten op de in de vaklessen behandelde thema’s. Dankzij de samenwerking met mensen van buiten het onderwijsveld, zoals ontwerpers, journalisten en managers wordt het blikveld van de leerling verruimd.

Op de havo werken wij met klassenmentoren. In de examenklas wordt er één mentor voor een beperkt aantal leerlingen ingezet. Deze mentoren zijn het eerste aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en docenten.

Leerlingen die het moeilijk vinden zelfstandig huiswerk te maken kunnen gebruik maken van de huiswerkklas. In het examenjaar staan per week zelfs twee extra studie-uren ingeroosterd, waarin de leerlingen die dat nodig hebben onder begeleiding kunnen werken aan de voorbereiding van het eindexamen. Verder bieden wij indien dit gewenst is bovenbouwleerlingen bijles op maat aan.

In de onderbouw volgen alle leerlingen hetzelfde programma. Daarna kies je voor een van de vier profielen met een daarbij behorend lessenpakket. De decaan begeleidt de leerlingen in hun keuze. Ook bij de keuze van vervolgstudie of beroep is de decaan er om de leerlingen te begeleiden.

 

Tweetalig havo

Het is mogelijk om in de onderbouw voor tweetalig onderwijs te kiezen. Voor meer informatie over tweetalig onderwijs klik hier.

logo nuffic tto-HLW

Instromen vanaf onze mavo

Na het behalen van het mavo-diploma is binnen de school de overstap mogelijk naar 4 havo. Het vakkenpakket moet dan wel aansluiten bij één van de vier profielen op de HAVO. en je moet een extra vak hebben gevolgd. Er wordt er een intakegesprek gehouden met de teamleider en decaan van de HAVO om je motivatie toe te lichten.