Decanaat

Op het HLW hebben we twee decanen, één voor de mavo en havo en één voor het vwo.

De decanen begeleiden de leerlingen in hun sectorkeuze (mavo) of profielkeuze (havo, vwo) en vervolgens in hun studiekeuze. Daartoe geven de decanen keuzebegeleidingslessen, hebben zij individuele gesprekken met leerlingen, organiseren zij bezoeken aan vervolgopleidingen, verspreiden zij informatie over alles wat met studiekeuze te maken heeft en stimuleren zij het bezoek aan open dagen van universiteit en andere vervolgopleidingen. Waar mogelijk worden studenten/oud-leerlingen uitgenodigd om informatie en voorlichting te geven over diverse studies en opleidingen.

Verder nemen de leerlingen deel aan interactieve projecten op het gebied van loopbaanoriëntatie, aan bliksemstages en sollicitatietraining. JINC, een organisatie die scholen en bedrijfsleven aan elkaar koppelt, is hierbij een belangrijke partner.

Natuurlijk wil het HLW ook de ouders bij de voor leerlingen zo belangrijke keuzes betrekken. Daartoe worden er ook voor hen voorlichtingsavonden georganiseerd.

Voor informatie over het decanaat:
Dhr. B. Körnman (mavo)  b.kornman@hlw.nl 
Mw. E.I. Vos (havo/vwo) e.vos@hlw.nl