Blended Learning

Blended learning HLW- uitdaging -zelfstandig oefenen

Blended learning:
modern en traditioneel leren

In het schooljaar 2019-2020 zijn we gestart in één brugklas gestart met een pilot 'Blended Learning'. Het bleek een succes.

Bij Blended Learning gebruiken we een gewone lesmethode met boeken. Daarnaast hebben alle leerlingen in deze klassen een laptop die extra mogelijkheden biedt bij de lessen uit het boek. Met behulp van ICT en laptop kunnen we gedifferentieerd werken: we dagen je extra uit en je kunt extra oefenen. Bovendien leer je zelfstandig te werken.

Vanaf schooljaar 2022-2023 gaan we in alle brugklassen werken met blended learning.

Bekijk onderstaand filmpje en ontdek hoe Blended Learning werkt.