Onderwijs

Schoolplein

Onderwijs op het HLW

Het Hervormd Lyceum West biedt al 60 jaar algemeen vormend voortgezet onderwijs aan de leerlingen in Amsterdam West. De school biedt opleidingen voor VWO (gymnasium en atheneum), HAVO en MAVO en heeft ca. 900 leerlingen.

Onderwijsprofiel HLW

Het HLW heeft een helder en onderscheidend onderwijsprofiel. Dit profiel bestaat uit drie componenten:

  • het reguliere lesgedeelte, waarin de leerlingen uiteindelijk voor hun examen worden opgeleid;
  • het begeleidingsgedeelte, waarbij de leerlingen extra steun op maat krijgen;
  • het Hallo Wereldgedeelte, dat volledig in het teken van talentontwikkeling staat. Alle leerlingen nemen deel aan dit samenhangende programma gericht op oriëntatie op jezelf, de wereld en het vervolg (de voorbereiding op wat de leerling gaat studeren of doen na het HLW).

HLW opstroomschool

In het onderwijsconcept van het HLW staat het verleggen van grenzen centraal. De school biedt leerlingen de kans een zo hoog mogelijk diploma te behalen. We staan dan ook bekend als een zogenaamde 'opstroomschool'. Dit wordt mogelijk gemaakt door een duidelijke structuur, goede lessen en een intensieve leerlingenbegeleiding. Leerlingen die extra hulp nodig hebben, ontvangen steunlessen en huiswerkbegeleiding.

De schoolleiding van het HLW is trots op de goede resultaten die docenten, medewerkers en leerlingen door hun gezamenlijke inspanning bereiken. Circa de helft van de leerlingen verlaat onze school met een diploma op hoger niveau dan het oorspronkelijke advies van de basisschool.

Sfeer  op het HLW

Naast de persoonlijke aandacht voor leerlingen en de resultaten die zij behalen kenmerkt onze school zich door een veilige en plezierige sfeer. De onderlinge relaties tussen medewerkers en leerlingen zijn warm, begripvol en waar nodig streng. Wij leggen de nadruk op verdraagzaamheid, wederzijds respect en goede omgangsvormen, zodat leerlingen, ondanks hun onderlinge verschillen, in harmonie samen kunnen leren en werken.

Ouders van het HLW

Goede resultaten kunnen we alleen blijven boeken met de belangrijke bijdrage van u, als ouder, in de begeleiding van uw kind bij de schoolloopbaan. We verwachten dan ook dat u op de ouderavonden en op de ouderspreekuren komt. U bent ook van harte welkom als lid van de ouderraad of de medezeggenschapsraad.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *