Natuur belangrijker dan ooit

In een stedelijke omgeving wordt het voor een opgroeiend kind steeds moeilijker nog iets van natuur te ontdekken. Toch hebben we een zeer rijk flora en fauna leven dicht bij huis. In de omgeving van de school ligt de Sloterplas en rond deze plas leeft, paart en broedt  een enorme vogelpopulatie. De docente Duits van het HLW is in haar vrije tijd een amateurvogelaar. Haar enthousiasme voor onze vliegende vrienden probeert ze in de Hello Bird-lessen  over te brengen. Ze vertelt over zang en dans, over de paartijd, over snavelverschillen en over roofvogels.

De lessen worden verrijkt met beeldmateriaal van Richard Attenborough, welbekend van de BBC. De omgeving van de plas wordt door de leerlingen verkend en allerlei- eerst bijna onopgemerkt gebleven- vogels worden aangewezen en beluisterd. Toppunt van de vogellessen is het bezoek aan het vogelpark Avifauna, waar leerlingen o.a. worden getrakteerd op een spectaculaire (roof) vogelshow! Een bezoek aan de Lorikoepel doet ieders hart smelten.