MAVO

MAVO, bij ons ook wel de vmbo-t opleiding genoemd, is een vierjarige opleiding die voorbereidt op de havo of middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Ben je een enthousiaste en leergierig persoon dan zit je op de juiste plek.

Persoonlijke begeleiding

Onze mavo-afdeling wordt gekenmerkt door een intensieve persoonlijke begeleiding. Er is aandacht voor de vorderingen van leerlingen, maar ook voor sociaal-emotionele zaken is aandacht en ruimte.  

In de vierde klas hebben we zelfs in plaats van klassenmentoren persoonlijke coaches die ieder acht tot vijftien leerlingen onder hun hoede nemen. Door deze persoonlijke begeleiding voelen leerlingen zich gezien en presteren ze beter.

Contact met huis

In onze begeleiding wordt het contact met thuis niet vergeten. We vinden dat zelfs uitermate belangrijk. Regelmatig nemen de mentoren en coaches contact met thuis op om vorderingen van de leerling te bespreken. Rapporten worden besproken en uitgereikt op speciale rapportenavonden voor de ouders.
 

Loopbaanoriëntatie

Ook op het gebied van loopbaanoriëntatie houden we er een degelijke begeleiding op na. Studiebegeleidingslessen, interactieve projecten, op het gebied van loopbaanoriëntatie, bliksemstage, sollicitatietraining, individuele gesprekken, het bezoeken van open dagen enz. vormen onderdeel van deze begeleiding.
 
Vanzelfsprekend worden ook de ouders bij dit zo belangrijke onderwerp betrokken. Voor hen organiseert de decaan informatie en voorlichtingsavond.

Loopbaanorientatie-techniekeroute HLW-tecnniekweek HLW- mavoe

Doorstroommogelijkheden

Na de Mavo kun je nog doorstromen naar mbo of opstromen naar de Havo. Dit is een belangrijke keuze in je leven en daarom bieden we hulp aan d.m.v. de Decaan. Die je dan helpt en begeleid om de juiste keuze te maken.

Hiervoor moet je wel aan de overgangseisen voldoen. Die kun je hier vinden: overgangsrichtlijnen van 2021-2022