Groep 8, klaar voor de volgende stap?

Na talloze leuke jaren op de basisschool is het binnenkort tijd voor de volgende stap. Namelijk de stap naar het voortgezet onderwijs! Voor velen is dit een van de leukste periodes van hun leven en wij hopen voor jou ook. Het Hervormd Lyceum West is een unieke school, met meer dan genoeg activiteiten en vakken voor ieder persoon. We kunnen uren praten over onze school, maar laten dat toch liever aan de leerlingen over!

De leerlingen over het HLW:

Video afspelen

De leerling staat centraal

Op het HLW staat de leerling en zijn/haar benodigdheden voorop, waardoor onze leerlingen de beste ondersteuning hebben om alles uit zichzelf te kunnen halen. We stimuleren de leerlingen zo veel mogelijk, zodat de leerlingen zich actief betrokken voelen bij de school. Er zijn op het HLW veel activiteiten waaraan leerlingen kunnen deelnemen, maar het mooie is dat de leerlingen de vaak activiteiten ook mede-organiseren. 

Activiteiten

Op het HLW hebben we veel activiteiten voor de leerlingen. Allereerst zijn er de schoolfeesten, maar ook aan de jaarlijkse kerstviering, de sporttoernooien, activiteiten op vrijdagmiddag en de schoolkrant dragen leerlingen hun steentje bij. Bij de organisatie van deze activiteiten worden de leerlingen begeleid door docenten. 

Opstromen


Het HLW is echt specialist in opstromen. Een goede en gemotiveerde mavo-leerling zien wij graag met een havo-diploma slagen. Een goede en gemotiveerde havo-leerling proberen wij naar een atheneumdiploma te begeleiden. En een goede en gemotiveerde atheneumleerling stimuleren wij om een gymnasiumdiploma te halen.

Begeleiding op maat
Met een intensieve en persoonlijke begeleiding bereiken we veel met onze leerlingen. We stellen alles in het werk om een leerling de gelegenheid te geven op te stromen. Door het regelmatig toetsen van alle brugklas- en tweede klasleerlingen met Cito-Vas hebben we goed inzicht in de ontwikkeling van elke leerling. Zo kunnen we je steunen en begeleiden waar het nodig is en uitdagen waar het kan.

Huiswerkbegeleiding, steun- en studielessen
Huiswerkbegeleiding, steun- en studielessen bieden de leerling ondersteuning en verrijkingsstof met extra uitdaging. Hierdoor is het HLW als een van de weinige middelbare scholen in staat leerlingen met een hoger diploma uit te laten stromen dan op basis van het advies van de basisschool verwacht mocht worden.

Dakpanklassen
Daarnaast werken wij met ‘dakpanklassen’ om zo goed de mogelijkheden van de leerling te kunnen onderzoeken.

De HLW Tracks

Verbreed je wereldvisie met onze Hallo Wereld-lessen. Hierbij krijg je les over veel verschillende onderwerpen om jezelf te ontwikkelen tot een echte wereldburger, denk hierbij aan onder andere: Robotica, Game Design, Mindfulness, 3D Design en nog veel meer.

Wil je meer weten over jouw toekomstige favoriete vak? 

Bekijk de filmpjes

NASK

Duits

BEVO

Aardrijkskunde

Wiskunde

Geschiedenis