Inschrijven

Aanmelden voor het HLW

Brugklas
Leerlingen worden aan de hand van de Amsterdamse kernprocedure PO/VO (ELKK) aangemeld en na behandeling van de aanmelding aangenomen of afgewezen.
Zij-instromers op het HLW
Zij-instromers vanaf klas 2 kunnen ook gebruik maken van het aanmeldformulier.

Inschrijfformulier HLW

Na de loting & matching is het bekend of uw kind daadwerkelijk op het HLW geplaatst is. het HLW inschrijfformulier kunt u na plaatsing op het HLW digitaal invullen, opslaan en verzenden naar aanmeldingen@hlw.nl Wilt u erop letten alle velden in te vullen?

Dubbeladvies op het HLW

Leerlingen met een dubbeladvies worden geplaatst in een dakpanklas overeenkomstig het dubbeladvies.

Benodigde advies voor het HLW

Met een advies vmbo-t, havo of vwo van de basisschool is een leerling in principe toelaatbaar op het Hervormd Lyceum West.

Leerlingen met een havo-, havo/vwo- of vwo-advies hebben bovendien de mogelijkheid zich in te schrijven voor Tweetalig Onderwijs.

Leerlingen met een vwo-advies hebben vanaf de 2e klas de kans het  het gymnasium te volgen (eventueel ook in combinatie met Tweetalig Onderwijs). Op het gymnasium krijg je als extra vakken Grieks en Latijn.

Voorrangsregeling op het HLW

Kopklasleerlingen, locatie HLW hebben voorrang als zij het HLW op de eerste plaats zetten.

Verdere informatie

In de schoolkeuzegids VO is nog veel meer informatie over de overstap naar het VO te vinden.

Matching

Centrale loting en matching

Groep 8 leerlingen worden ook dit jaar geplaatst op een school van hun voorkeurslijst via centrale loting en matching.

Hoe werkt het?

Uw kind krijgt via de computer één lotingsnummer toegewezen.
In volgorde van lotnummer worden alle leerlingen geplaatst. Dus als het nummer van uw kind aan de beurt is, wordt er gekeken of de school bovenaan de voorkeurslijst plek heeft.
Is die school vol, dan wordt gekeken naar de tweede voorkeur, en als die vol is naar de derde voorkeur, enzovoorts.
Als uw kind een plek heeft, dan gaat het centrale systeem door met het volgende lotnummer.
Zo worden door het centrale systeem alle leerlingen in volgorde van hun lotnummer geplaatst op de school die het hoogst op hun voorkeurslijst staat en nog plek heeft op het moment dat zij aan de beurt zijn. Als er op alle VO-scholen van de voorkeurslijst van uw kind geen plek meer is als hij/zij aan de beurt is, dan wordt uw kind helaas niet geplaatst. Uw kind krijgt dan de kans om opnieuw een voorkeurslijst te maken van VO-scholen die beschikbare plekken hebben.

 

Video over het systeem van loting en matching

Hieronder een verklarend filmpje over het loting en matching systeem.