Matching

Centrale Loting en Matching

Groep 8 leerlingen worden ook dit jaar geplaatst op een school van hun voorkeurslijst via centrale loting en matching.

Hoe werkt het?

Uw kind krijgt via de computer één lotingsnummer toegewezen.
In volgorde van lotnummer worden alle leerlingen geplaatst. Dus als het nummer van uw kind aan de beurt is, wordt er gekeken of de school bovenaan de voorkeurslijst plek heeft.
Is die school vol, dan wordt gekeken naar de tweede voorkeur, en als die vol is naar de derde voorkeur, enzovoorts.
Als uw kind een plek heeft, dan gaat het centrale systeem door met het volgende lotnummer.
Zo worden door het centrale systeem alle leerlingen in volgorde van hun lotnummer geplaatst op de school die het hoogst op hun voorkeurslijst staat en nog plek heeft op het moment dat zij aan de beurt zijn. Als er op alle VO-scholen van de voorkeurslijst van uw kind geen plek meer is als hij/zij aan de beurt is, dan wordt uw kind helaas niet geplaatst. Uw kind krijgt dan de kans om opnieuw een voorkeurslijst te maken van VO-scholen die beschikbare plekken hebben.

Video over het systeem van loting en matching

Hieronder een verklarend filmpje over het loting en matching systeem.