Inschrijven

Leerlingen worden aan de hand van de Amsterdamse kernprocedure PO/VO (ELKK) aangemeld en na behandeling van de aanmelding aangenomen of afgewezen.

Op donderdag 8 april wordt de uitkomst van de centrale loting & matching bekendgemaakt. De uitkomst is voor ouders zichtbaar in het ouderportaal van ELK.

 

Inschrijfformulier HLW
Na de loting & matching is het bekend of uw kind daadwerkelijk op het HLW geplaatst is. Het HLW inschrijfformulier kunt u na plaatsing op het HLW digitaal invullen, opslaan en verzenden naar aanmeldingen@hlw.nl. Wilt u erop letten alle velden in te vullen?

 

Dubbeladvies
Heb je een dubbeladvies, dan kun je aanmelden voor:

  • een dakpanklas met het ‘gemengde’ niveau van je dubbeladvies of
  • voor het hoogste niveau van het dubbeladvies of
  • voor beide mogelijkheden. Dit telt echter als 1 aanmelding voor een school.

Een voorbeeld: Een leerling met het dubbeladvies vmbo-t/havo kan zich nu dus aanmelden voor een (gemengde) vmbo-t/havo-klas óf voor een havo-klas of voor beide.

Als er genoeg belangstelling is voor plaatsing op het hoogste niveau onder leerlingen met een dubbeladvies, zullen we indien mogelijk voor hen een kansklas formeren. Er is geen garantie op plaatsing op het hoogste niveau. Het HLW werkt echter altijd al met dakpanklassen (vmbo-t/havo en havo/vwo), waarin we samen met leerling en ouders het beste uit het kind halen.

 


Benodigde advies

Met een advies vmbo-t, havo of vwo van de basisschool is een leerling in principe toelaatbaar op het Hervormd Lyceum West.

Leerlingen met een havo-, havo/vwo- of vwo-advies hebben bovendien de mogelijkheid zich in te schrijven voor Tweetalig Onderwijs.
Leerlingen met een vwo-advies hebben vanaf de 2e klas de kans het  het gymnasium te volgen (eventueel ook in combinatie met Tweetalig Onderwijs). Op het gymnasium krijg je als extra vakken Grieks en Latijn.


Voorrangsregeling
Kopklasleerlingen, locatie HLW hebben voorrang als zij het HLW op de eerste plaats zetten.


Verdere informatie

Klik op de link voor informatie over:

In de schoolkeuzegids VO is nog veel meer informatie over de overstap naar het VO te vinden.