Welkom Groep 8

Beste groep 8 leerling

Zijn jij en je ouders al aan het nadenken over naar welke middelbare school je volgend jaar gaat?

Het HLW informeert je graag over:

Je bent van harte welkom op onze open avonden.

Data open avonden HLW

Dinsdag 1 februari 2022 van 18.30 tot 21.00 uur:
Open avond voor ouders en leerlingen van Groep 7 en 8

Woensdag 2 februari 2022 van 18.30 tot 21.00 uur:
Open avond voor ouders en leerlingen van Groep 7 en 8


TTO- INFORMATIEAVOND HLW

Donderdag 10 februari 2022 van 19.00 tot 20.30 uur:
Informatieavond over Tweetalig onderwijs op havo en vwo voor ouders en leerlingen van Groep 8.

Kun je niet zo lang wachten? Hieronder vind je alvast video's over het HLW.

Het HLW team

Meer weten over het HLW? Neem dan contact op met de school: 020-6152780 (algemeen nummer).