Groep 8

Beste groep 8 leerling,

Inmiddels weet je op welke middelbare school je geplaatst bent. We hopen natuurlijk dat je op een school van jouw voorkeur geplaatst bent. De kans is groot.

Ben jij een van die leerlingen die een aangepast advies heeft gekregen en wil je nu toch naar een goede school met voldoende (opstroom)mogelijkheden? Meld je dan in de week van 22 t/m 25 mei aan bij het HLW.

Ook niet of niet naar wens geplaatste leerlingen kunnen zich in deze week aanmelden.

Wij hebben op nog plek op mavo, havo en vwo. Op havo en vwo is tweetalig onderwijs mogelijk.

Misschien wil je eerst weleens weten wat voor school het HLW is. Daar hebben we een paar leuke filmpjes over gemaakt. Bekijk ze maar eens.

Meer weten? Neem dan contact op met de school: 020-6152780 (algemeen nummer) of mail naar mw. van Minnen, de teamleider brugklassen: m.van.minnen@hlw.nl

 

Het HLW team