Geschiedenis

Ontstaansgeschiedenis van het HLW

Als gevolg van de naoorlogse uitbreiding van Amsterdam had het pas ontstane Nieuw-West een hervormde middelbare school nodig. Zo werd in 1956 het Hervormd Lyceum West opgericht met Gymnasium, HBS en MMS als zelfstandige afdeling van het Hervormd Lyceum aan de Brahmsstraat. De school groeide. In 1962 namen leerlingen en docenten afscheid van de noodlokalen.

 

Mammoetwet

In 1968 worden op het HLW, als gevolg van de Mammoetwet, de afdelingen HAVO, Atheneum en Gymnasium opgericht. HBS en MMS verdwijnen. Het Gymnasium op het HLW blijft bestaan en vormt samen met het Atheneum, het VWO. In 1977 komt de Pro Rege MAVO onder het afdelingsbestuur West. Voorlopig blijven HLW en Pro Rege naast elkaar bestaan. Maar in 1982 komt een scholenfusie tot stand: de beide scholen gaan, onder de naam Het Hervormd Lyceum West, samen en vormen een scholengemeenschap met de afdelingen Gymnasium, Atheneum, HAVO en MAVO. Het Hervormd Lyceum West is een bloeiende school.

Het HLW wordt onafhankelijk

De school aan de Hemsterhuisstraat wil onafhankelijk van de moederschool in de Brahmsstraat verder. Dat gebeurt in 1984, dan wordt de Stichting Het Hervormd Lyceum West opgericht. Onder het eigen bestuur beleeft het HLW voorspoedige tijden.

De school heeft lange tijd haar onafhankelijkheid bewaard te midden van de scholenfusies in Amsterdam.

Ceder

Wel is gezocht naar bestuurlijke samenwerking met een aantal geestverwante scholen in de regio Amsterdam met de bedoeling de bestuurlijke kracht en de positie van de betrokken scholen te versterken. Na eerst een federatie van scholen te hebben gevormd, is in het voorjaar van het jaar 2000 de besturenfusie tot stand gekomen tussen het Veenlanden College (Mijdrecht), het Hermann Wesselink College (Amstelveen), de Christelijke Scholen Gemeenschap Buitenveldert, Het Hervormd Lyceum Zuid en Het Hervormd Lyceum West. Deze scholen vormen de Cedergroep.

Het HLW nu

In 2004 en 2005 is de huisvesting van het HLW grondig aangepast. Een prachtige nieuwe vleugel is toegevoegd aan het bestaande gebouw. Het HLW toont zich daarmee prominent aan de Johan Huizingalaan.

In 2016-2017 vierde het HLW het 60 jaar bestaan.