Engels

Engels HLW-TTO

English is great!

Engels is een wereldtaal. In zeer veel landen over de hele wereld wordt Engels gesproken of verstaan. Vandaar dat in Nederland Engels een verplicht vak is op de middelbare school.

 

Engels op het HLW

Op het HLW vinden we Engels een belangrijk vak. Niet alleen omdat het zwaar telt op je eindexamen, maar ook omdat je het nodig hebt voor bijna alle opleidingen op MBO, HBO of universiteit. Daarom krijg je bij ons vanaf de brugklas tot je eindexamen 2 tot 3 uur Engels per week.

Tijdens de Engelse lessen wordt geprobeerd om zo dicht mogelijk bij het 'doeltaal is voertaal' idee te komen, waarbij zowel de docent als de leerlingen zo veel mogelijk Engels spreken tijdens de les.

Regelmatig maken we gebruik van een van de drie computerlokalen om (interactieve) oefeningen te maken, waardoor je spelenderwijs je kennis van het Engels vergroot. Bovendien hebben we op het HLW in alle klaslokalen een computer met internetaansluiting en een beamer, waardoor bepaalde onderdelen van de lesstof snel en eenvoudig verlevendigd kunnen worden met bijvoorbeeld leuke en leerzame You Tube filmpjes die aansluiten op wat er in het boek behandeld wordt. Ook hebben we zo de mogelijkheid om tijdens de lessen Engels op de hoogte gehouden te worden van actueel en Engelstalig nieuws (BBC news).
Thuis kun je met de computer je Engelse woordenschat oefenen en uitbreiden met behulp van het overhoor programma WRTS.


Lesprogramma

Onderbouw

In de eerste 3 leerjaren heb je 3 of 2 lessen Engels in de week. Tijdens deze lessen wordt ruimschoots aandacht besteed aan de vier vaardigheden: lezen, schrijven, luisteren en spreken. Dat doen we met behulp van de methode 'All Right'. Bij deze methode zijn veel extra opdrachten; om extra te kunnen oefenen als je Engels moeilijk vindt, en verdiepingstaken als Engels je makkelijk afgaat. Zo leert iedereen op zijn eigen niveau zo goed mogelijk Engels lezen, luisteren, spreken en schrijven.

 

Bovenbouw

In de klassen 4, 5 en 6 gebruiken we de methode 'Of Course'. Ook bij deze methode zijn voldoende extra opdrachten om extra te kunnen oefenen of als verdiepingstaak. En natuurlijk wordt de inhoud van het vak verder afgestemd op de exameneisen.

Het aantal lesuren per week in de bovenbouw verschilt per afdeling en per klas:
3M en 4M drie lessen,
4H en 5H drie lessen
4V en 5V twee lessen
6V drie lessen

Het voor-eindexamen jaar is verdeeld in vier modules die tussentijdse toetsen bevatten en afgesloten worden met een schriftelijk tentamen in een centrale toetsweek.

In het eindexamenjaar is de indeling iets anders en spreken we van periodes.
Voor de exacte inhoud van deze periodes (maar ook van die van de modules) verwijzen we naar de zogenaamde PTA’s voor de verschillende klassen en afdelingen. (PTA = programma van toetsing en afsluiting). In mei volgt het centraal examen.

Wat de Engelse literatuur betreft worden er op de MAVO en op de HAVO 6 Engelstalige romans individueel gelezen en overhoord en op het VWO zijn dat er 9. Een klassikaal gelezen werk van Shakespeare komt aan bod in 6V.

Docenten

Mw. N. Achefai
Mw. A. Bizimana
Mw. H. Bouhkim
Mw. Y. El Hilali
Mw. S. Dewkinandan
Mw. A. Grootfaam

Sectie Engels - HLW