Duits

Waarom leer je Duits ?

Kennis van de Duitse taal kan een groot voordeel zijn.
Voor ongeveer honderd miljoen mensen is Duits de moedertaal. Het Duitse taal- en handelsgebied is dus uitgebreid. Daar komt bij dat wij  één van Duitslands grootste handelspartners zijn.

Duitsland ligt ‘naast de deur’. De kans dat je er komt is groot en dus ook de kans dat je Duits moet spreken.

Soms heb je Duits nodig voor een vervolgopleiding of een beroep dat je later uit wilt gaan oefenen. Bijna alle bedrijven hebben in deze internationale wereld wel contacten met Duits sprekende landen. Zelfs in de economische en de technische sector is Duits erg gevraagd. Denk bijvoorbeeld aan een stageplek bij Porsche, Miele, Bosch, etc.

Of je kiest het vak Duits omdat je het een  leuke taal vindt en hem graag spreekt. Denk dan aan een opleiding binnen de toeristische sector.

Duits-HLW
Duits-Berlijn

Aantal lesuren

Het aantal lesuren per week is afhankelijk van de afdeling en het leerjaar:
2 VMBO-t krijgt 2,5 lesuren Duits,
2 HAVO en 2 VWO krijgen 2 lesuren per week.


Lesprogramma

Met Duits beginnen we op het HLW in de tweede klas. Er wordt dan gewerkt aan de basiskennis van het vak, zodat je al snel iets in de Duitse taal kunt verstaan, zeggen, lezen en schrijven. Dit doen we aan de hand van een tekstboek en een oefenboek. Ook werken wij met de online editie van onze methode. Daarnaast maken we ook gebruik van extra oefenmateriaal, zoals teksten uit tijdschriften en filmpjes van internet.

In de jaren na de tweede klas leggen we ons steeds meer toe op het voeren van gesprekjes, het lezen van teksten, het begrijpen van televisie- en radioberichten en interviews, het schrijven van een korte brief.  Grammatica- en woordkennis hebben we natuurlijk wel als basis nodig om deze vaardigheden te ontwikkelen.

Op de havo en het vwo behandelen we uiteraard meer stof dan op het VMBO en gaan we ook dieper op de stof in, ook ligt het tempo hoger.

 

Duits als examenvak?

Op de mavo mag je na de tweede klas beslissen of je verder wilt gaan met Duits. Die keuze maak je nog een keer aan het eind van de derde klas. Dan kun je Duits echt als examenvak kiezen.

Op de havo en het vwo maak je deze keuze na de derde klas.


Docenten

Mw. drs. E. de Vries
Mw. I. Sezen
Mw. M. Tripp

Sectie Duits- HLW