De mentor

Binnen ons begeleidingssysteem neemt de mentor/coach een belangrijke plaats in. Hij/zij heeft een uitgebreide verantwoordelijkheid en is binnen de begeleidingsstructuur een constante en nabije factor, waar ouders indien noodzakelijk snel contact mee kunnen opnemen.

Elke brugklas heeft twee mentoren: de coaches. Beide coaches nemen een halve klas onder hun hoede: de coachingsgroep. De coach stelt samen met iedere leerling doelen op en bespreekt deze doelen regelmatig met de leerling: hoe te bereiken, wat en wie is er voor nodig? Bij de rapportuitreiking wordt dit ook samen met de ouders besproken en geëvalueerd. Eventueel worden weer nieuwe doelen opgesteld. Op deze wijze vergroten we het verantwoordelijkheidsgevoel voor het eigen leerproces.
Ook in 4 en 5H kennen wij het coachend mentoraat.

In de brugklas bezoekt de mentor de leerlingen en hun ouders thuis.