Financiën eerste schooljaar

Betalen met Wis Collect

De inning van de kosten van het eerste schooljaar verloopt digitaal. We gebruiken hiervoor het programma 'WIS Collect' . U ontvangt van ons een mail met uitleg over dit programma. Hierin staat hoe u de facturen kunt betalen. Bekijk de video voor uitleg.

 

 

Kosten brugklas

De kosten van het eerste schooljaar zien er als volgt uit:

  • Ouderbijdrage € 60 (inclusief een kluisje voor uw kind)
  • TTO bijdrage is € 200 (inclusief het Summerkamp € 115)

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Als u nog vragen heeft kan u contact opnemen met Desiree Boszhard,  d.boszhard@hlw.nl