Biologie

 

Biologie, de leer van het leven!

Biologie betekent 'de leer van het leven'.
In de onderbouwlessen staan planten, dieren en mensen centraal. Behalve theorie wordt er veel practicum gegeven, zo leer je in de brugklas werken met een microscoop en ga je in de tweede klas ontleden.

In de bovenbouw komen ook een groot aantal scheikundige onderwerpen aan bod, zoals eiwitsynthese en fotosynthese. Ook doen de bovenbouwleerlingen veel practica, van het aantonen van voedingsstoffen tot het snijden in een hart.
Leerlingen kiezen biologie in het profiel Natuur en Gezondheid of als extra vak bij Natuur en Techniek.


Lesprogramma

We werken met de methode 'Biologie voor jou' welke bestaat uit een tekstboek en een werkboek met vragen.

Onderbouw

De onderwerpen in de brugklas zijn algemeen: inleiding in de biologie, ordening en planten.
In de tweede klas ligt het accent meer op de werking van het menselijk lichaam; voeding, bloedsomloop, zenuwstelsel en voortplanting.

img_0087a
img_0090-a

Bovenbouw

In 3 en 4 VMBO-T is biologie een keuzevak. In dit leerjaar worden al voorbereidingen gemaakt voor het examen. Zo moeten de leerlingen een practicummap maken, waarvan het cijfer deels meetelt voor het eindexamen; kortom, veel practica. Ook doen de leerlingen een gedragsonderzoek in Artis.

In de bovenbouw Havo/Vwo wordt veel dieper op de stof ingegaan. Belangrijke processen op moleculair niveau tot en met ecosystemen als woestijnen worden behandeld. In deze klassen heb je 2 à 3 lessen per week. Ook deze klassen bezoeken Artis en Naturalis en hebben uiteraard veel praktische opdrachten.

Docenten

Mw. A. Aydemir
Dhr. T. Dudink
Mw. R. Koot
Mw. drs. C. van Overbeek
Mw. Ir. S. van Zanten

Sectie Biologie

Handige websites

Op deze site vind je veel animaties en samenvattingen: www.bioplek.org
Hier vind je informatie over de eindexamenonderwerpen: www.examen.nl
Filmpjes over elk onderwerp kan je hier vinden: http://www.schooltv.nl/biobits
Alles dat in je biologieboeken staat, vind je ook hier: www.biologiepagina.nl
Een handige site met veel creatieve oefeningen: www.zootrack.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *