Beeldende Vorming

Beeldende vorming op het HLW

Bij beeldende vorming mag je je eigen fantasie en creativiteit gebruiken. Je mag bij elke opdracht zelf bedenken wat jouw oplossing is bij. Fijn toch dat je een keer niet precies hetzelfde hoeft te doen als de anderen in de klas?

Lesprogramma


Onderbouw

In de onderbouw, klas 1 t/m 3 krijgen alle leerlingen het vak beeldende vorming. Als uitgangspunt voor de opdrachten gebruiken we het boek Arti, waarin verschillende thema's worden behandeld: portret, stilleven, landschap, architectuur, figuurstukken enz.  Je leert daarbij veel over kunst en kunstenaars en hun manier van werken

Wij gebruiken de hoofdstukken van Arti als uitgangspunt voor onze opdrachten.  Bij elke opdracht leer je met andere materialen en technieken te werken en leer je ook begrippen kennen

De uitvoering van de opdrachten gaat volgens een stappenplan:

  • Onderzoek (zoeken van plaatmateriaal, materialen, bestuderen van voorbeelden)
  • Ontwerpen (maken van ontwerptekeningen, proefjes);
  • Uitvoeren (van werktekening tot en met eindresultaat);
  • Reflectie (beschouwing van het eindresultaat a/d hand van gerichte vragen)

Over elk hoofdstuk wordt een schriftelijke toets gegeven.

 

Bovenbouw

Op de mavo, havo en het vwo kunnen leerlingen in de bovenbouw tekenen als examenvak kiezen. Het examen bestaat uit:

  • een School Examen
  • een Centraal Schriftelijk Eindexamen (CSE) en
  • een Centraal Praktisch Eindexamen (CPE).

De havo heeft naast een School Examen echter alleen een Centraal Schriftelijk Eindexamen.

Het vak tekenen bestaat uit twee onderdelen die in ongeveer gelijke hoeveelheden aan bod komen:

  • Tijdens de praktijklessen maak je werkstukken. Je leert ideeën te uiten en te visualiseren en je leert materialen naar eigen hand te zetten
  • De theorielessen gaan het over kunstgeschiedenis. Je maakt een reis langs de verschillende kunststijlen vanaf de Grieken/Romeinen via de Gotiek/Renaissance/Barok naar de kunst uit de 20e eeuw.

Bij zowel theorie als praktijk onderzoeken de leerlingen beeldende aspecten zoals o.a. kleurenleer, licht/donkercontrasten, ruimte, compositie, vorm en lijn, textuur, materiaal en technieken. De leerlingen kunnen deze enerzijds herkennen in werk van anderen en anderzijds ook herkennen en hanteren in hun eigen werk.

Tijdens de lessen werken we bij de havo en het vwo met het boek 'Kunst op Niveau'. Bij de mavo gebruiken we het boek 'Zienderogen Kunst'.

Examenwerk 2021 van havo en vwo.

Docenten Beeldende Vorming, Kunstvakken en Tekenen

Mw. S. Holwerda
Mw. R. Span
Mw. drs. E.I. Vos
Dhr. E. van Vugt

Sectie Beeldende vorming - Tekenen - CKV -HLW

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *