Vacatures & stageplekken

  • HLW: Samen sta je sterker.

Het HLW is een echte Amsterdamse school voor Gymnasium, Atheneum, Havo en Mavo, gelegen aan de Sloterplas in Amsterdam Nieuw West. Onze school is een school met een missie. Vanuit de kernwaarden emancipatie, participatie en ambitie kent de school een onderscheidend profiel.

Het Hallo Wereld-profiel is een empowermentprogramma voor alle leerlingen van ieder niveau op onze school. Het Tweetalig Onderwijs voor Vwo en Havo is daar o.a. een uiting van. Op onze website is hier meer over te lezen.

De schoolleiding, de medewerkers en de leerlingen van het Hervormd Lyceum West zijn op zoek naar een nieuwe collega voor de functie 

Docent Frans ca 0,8 fte

De sectie bestaat uit een betrokken team van enthousiaste docenten. Wij zoeken een collega die past binnen dit team, maar vooral ook bij het profiel van het HLW.

Ingangsdatum
Schooljaar 2023-2024

Dienstverband
Tijdelijk met een uitzicht op vast

Omschrijving
ca 0,8 fte. 

Inschaling
Op basis van huidige inschaling en ervaring.

Functieprofiel
Een vlotte docent die zijn/haar klassenmanagement als vanzelfsprekend  op een hoog niveau heeft. Een enthousiast persoon die, net zoals wij van onze leerlingen verwachten, zichzelf wil blijven ontwikkelen en affiniteit heeft met de doelgroep  van onze school. 

Uiterste reactiedatum
27 mei 2023

Meer informatie
Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met dhr. A.H. Veldhuizen (l.veldhuizen@hlw.nl)

Solliciteren
Je kunt je sollicitatie richten aan mw. A. Raap (a.raap@hlw.nl)  o.v.v. vacature HLW Frans 

————————–


Docent beeldende vorming/ckv 0,8 fte

De sectie bestaat uit een betrokken team van enthousiaste docenten. Wij zoeken een collega die past binnen dit team, maar vooral ook bij het profiel van het HLW.

Ingangsdatum
1 augustus 2023

Dienstverband
Tijdelijk met een uitzicht op vast

Omschrijving
0,8 fte. 

Inschaling
Op basis van huidige inschaling en ervaring.

Functieprofiel
Een vlotte docent die zijn/haar klassenmanagement als vanzelfsprekend  op een hoog niveau heeft. Een enthousiast persoon die, net zoals wij van onze leerlingen verwachten, zichzelf wil blijven ontwikkelen en affiniteit heeft met de doelgroep  van onze school. 

Uiterste reactiedatum
10 mei 2023

Meer informatie
Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met dhr. A.H. Veldhuizen (l.veldhuizen@hlw.nl)

Solliciteren
Je kunt je sollicitatie richten aan mw. A. Raap (a.raap@hlw.nl)  o.v.v. vacature HLW bevo/ckv

————————–

 

Docent lichamelijke opvoeding (lo) 1,0 fte

Het HLW is een dynamische middelbare school met vwo, havo en mavo-opleiding.

De school biedt een duidelijke onderwijsstructuur en een intensieve begeleiding. We willen dat onze leerlingen zich ontwikkelen tot betrokken wereldburgers die begrijpen dat je samen verder komt.
Dat je samen plannen en ideeën ontwikkelt.

Dit doen wij bijvoorbeeld onder het motto “Hallo Wereld” en door het bieden van tweetalig onderwijs. Onze leerlingen komen uit alle windstreken en wij bieden ze de kans om als wereldburger die richting te zoeken die bij ze past. Onze school komt in aanmerking voor de arbeidsmarkttoelage.

De sectie bestaat uit
een betrokken team van enthousiaste docenten. Wij zoeken een collega die past
binnen dit team, maar vooral ook bij het profiel van het HLW.

Ingangsdatum
1 augustus 2023

Dienstverband
Tijdelijk met een uitzicht op vast

Omschrijving
1,0 fte. Eventueel minder is bespreekbaar.

Inschaling
Op basis van huidige inschaling en ervaring.

Functieprofiel
Een vlotte docent die zijn/haar klassenmanagement als vanzelfsprekend  op een hoog niveau heeft. Een enthousiast persoon die, net zoals wij van onze leerlingen verwachten, zichzelf wil blijven ontwikkelen en affiniteit heeft met de doelgroep  van onze school. 

Uiterste reactiedatum
16 april 2023

Meer informatie
Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met dhr. A.H. Veldhuizen (l.veldhuizen@hlw.nl)

Solliciteren
Je kunt je sollicitatie richten aan mw. A. Raap (a.raap@hlw.nl)  o.v.v. vacature HLW lo

————————–

 

Docent geschiedenis ca 0,65 fte

Ingangsdatum
half juni 2023

Dienstverband
Tijdelijk ivm vervanging gedurende verlof tot februari 2024

Omschrijving
Ca 0,65 fte.

Inschaling
Op basis van huidige inschaling en ervaring.

Functieprofiel
Een vlotte docent die zijn/haar klassenmanagement als vanzelfsprekend  op een hoog niveau heeft. Een enthousiast persoon die, net zoals wij van onze leerlingen verwachten, zichzelf wil blijven ontwikkelen en affiniteit heeft met de doelgroep  van onze school. 

Uiterste reactiedatum
11 mei 2023

Meer informatie
Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met dhr. A.H. Veldhuizen (l.veldhuizen@hlw.nl)

Solliciteren
Je kunt je sollicitatie richten aan mw. A. Raap (a.raap@hlw.nl)  o.v.v. vacature HLW geschiedenis

————————–

Docent Engels (vervanging wegens verlof) 0,7 fte

Het HLW is een dynamische middelbare school met vwo, havo en mavo-opleiding.

De school biedt een duidelijke onderwijsstructuur en een intensieve begeleiding. We willen dat onze leerlingen zich ontwikkelen tot betrokken wereldburgers die begrijpen dat je samen verder komt.
Dat je samen plannen en ideeën ontwikkelt.

Dit doen wij bijvoorbeeld onder het motto “Hallo Wereld” en door het bieden van tweetalig onderwijs. Onze leerlingen komen uit alle windstreken en wij bieden ze de kans om als wereldburger die richting te zoeken die bij ze past. Onze school komt in aanmerking voor de arbeidsmarkttoelage.

De sectie bestaat uit een betrokken team van enthousiaste docenten. Wij zoeken een collega die past binnen dit team, maar vooral ook bij het profiel van het HLW.

Ingangsdatum
1 augustus 2023

Dienstverband
Tijdelijk tot februari 2024

Omschrijving
Ca 0,7 fte.

Inschaling
Op basis van huidige inschaling en ervaring.

Functieprofiel
Een vlotte docent die zijn/haar klassenmanagement als vanzelfsprekend  op een hoog niveau heeft. Een enthousiast persoon die, net zoals wij van onze leerlingen verwachten, zichzelf wil blijven ontwikkelen en affiniteit heeft met de doelgroep  van onze school. 

Uiterste reactiedatum
10 mei 2023

Meer informatie
Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met dhr. A.H. Veldhuizen (l.veldhuizen@hlw.nl)

Solliciteren
Je kunt je sollicitatie richten aan mw. A. Raap (a.raap@hlw.nl)  o.v.v. vacature HLW Engels

————————–

Het HLW biedt met circa 100 medewerkers voortgezet onderwijs van mavo tot en met gymnasium aan 850 leerlingen in Amsterdam Nieuw-West. De school draagt middels een uitgebreid onderwijsaanbod bij aan de maatschappelijke participatie en emancipatie van de diverse Amsterdamse leerlingen. De 2-jarige onderbouw kent een structuur van dakpanklassen. De school heeft een open en prettige sfeer en ziet zichzelf als een leefgemeenschap waarin iedereen zich geaccepteerd voelt. Het HLW biedt succesvol, inclusief en waardenvol onderwijs, dat de leerlingen optimaal voorbereidt op hun rol in de maatschappij en hen leert dat je samen verder komt. Want samen sta je sterker.

Op de school is een bevlogen team werkzaam, dat nauw betrokken is bij de ontwikkeling van de leerlingen. Op het HLW staat het verleggen van grenzen centraal. Dat betekent dat het team zorgt voor duidelijke structuur, persoonlijke aandacht en intensieve begeleiding van elke leerling. Voor de havo en het vwo biedt het HLW tweetalig onderwijs aan, waarbij het verruimen van de internationale oriëntatie een belangrijke doelstelling is om de leerlingen te vormen tot echte wereldburgers. Leerlingen volgen ook het Hallo Wereldprogramma. Dit staat volledig in het kader van uitdagend onderwijs, talentontwikkeling, wereldoriëntatie en de voorbereiding op vervolgonderwijs. Na een aantal jaren in de onderbouw te hebben gedraaid wordt ook een programma ontwikkeld voor  bovenbouwleerlingen.

Voor HLW zijn wij op zoek naar een:

TEAMLEIDER Onderbouw leerjaar 1 en 2

De schoolleiding bestaat uit de rector en vier teamleiders. Bij de start van het schooljaar 2022-2023 is er een nieuw samengestelde schoolleiding van start gegaan. Daarbij ligt de focus op de inhoudelijke verbinding tussen de onderwijskundige opdracht van de school en het daarvoor gewenste leiderschap. Er liggen binnen de school uitdagende vraagstukken die onder leiding van de schoolleiding opgepakt worden. Medewerkers, leerlingen en ouders zijn actief betrokken bij het wel en wee van de school. De actieve medezeggenschapsraad is een belangrijk klankbord voor de schoolleiding.

De teamleiders spelen een belangrijke rol: in de schoolleiding als medebepaler van de strategie en verantwoordelijke voor schoolbrede portefeuilles, als voorzitter van een werkgroep, als leidinggevende – coach en beoordelaar – van docenten. De teamleider dient zichtbaar en benaderbaar te zijn voor zowel leerlingen, ouders als docenten.

Alle docenten maken deel uit van een team, de school kent een structuur die bestaat uit: team onderbouw, team mavo, team havo en team vwo. Docenten maken ook deel uit van een sectie. Elke sectie heeft een sectievoorzitter. De sectievoorzitters overleggen een aantal keer per jaar met de schoolleiding als klankbord. Het gesprek over het individuele functioneren vindt plaats met de direct leidinggevende, de teamleider. 

Kwaliteit en verantwoording

– Teamleiders leggen verantwoording af aan de rector, de rector aan het bestuur en de bestuurder op zijn beurt aan de raad van toezicht. Binnen de stichting geldt een cyclus van functionerings- en beoordelingsgesprekken.

– Jaarlijks zijn er monitoronderzoeken: naar de kwaliteit van de individuele docent, OOP’ er of manager en naar de tevredenheid van medewerkers, leerlingen en ouders over de gang van zaken op school.

Context

Het HLW is een kleurrijke Amsterdamse school met een prachtige mix van leerlingen en medewerkers met verschillende achtergronden. De school is gelegen in Amsterdam Nieuw-West en goed bereikbaar met OV. Het eigentijdse goed geoutilleerde gebouw kenmerkt zich door de gemeenschappelijke open ruimtes en is transparant.

Functieprofiel

De teamleider:

– bewaakt het pedagogisch didactisch klimaat;

– bewaakt de studievoortgang van leerlingen, het voorbereiden en voorzitten van de rapportvergaderingen en het maken van prognoses;

– signaleert samen met de mentoren en leerlingen de ondersteuningsbehoeften en draagt deze leerlingen voor in het Zorg Advies Team;

– geeft direct leiding aan een team van mentoren en niet mentoren;

– voert jaarlijks functionering- en beoordelingsgesprekken met de teamleden;

– is resultaatverantwoordelijk voor de betreffende afdeling;

– rapporteert regelmatig over de resultaten aan de schoolleiding en gaat daarover in gesprek met de leden van het team;

– is verantwoordelijk voor het opstellen van een jaarplan voor de betreffende afdeling samen met het team; levert vanuit eigen expertise en onderwijskundige visie een bijdrage aan het onderwijsbeleid van de gehele school met focus op de onderbouw en in relatie tot de andere teams;

– geeft sturing aan gezamenlijk ontworpen onderwijskundige vernieuwingen en de implementatie daarvan;

– geeft mede inhoud aan een lerende organisatie met een professionele cultuur en laat daarin voorbeeldgedrag zien;

– levert een bijdrage als lid van het managementteam aan de beleidsontwikkeling van de school en kan daarbij ook buiten de kaders denken;

– is het gezicht van de afdeling, participeert binnen netwerken en heeft nauw contact met het primair onderwijs;

– heeft een actieve rol in de PR van de school. 

Functie-eisen

– academisch werk-/denkniveau;

– leidinggevende ervaring in een onderwijsorganisatie;

– communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk.

Functie-wensen

– een onderwijsbevoegdheid en onderwijservaring in het vo;

– ervaring met en visie op personeelsbeleid;

– kennis van en ervaring met passend onderwijs is een pré;

– een NSO opleiding of vergelijkbare opleiding is een pré.

Kwaliteiten

– duidelijk, besluitvaardig en daadkrachtig;

– zichtbaar en toegankelijk;

– verbinden en confronteren;

– analytisch en reflecterend vermogen;

– teamspeler;

– flexibele instelling;

– open en transparante communicatiestijl.

Arbeidsvoorwaarden

– Schaal/beloning: schaal 12 met een uitloop naar schaal 13, het laatste is mogelijk bij minimaal 4 jaar ervaring en afhankelijk van opleiding en bewezen kwaliteiten als teamleider.

– Betrekkingsomvang: 1,0 fte.

– Aanstelling: Tijdelijk, voor een jaar met uitzicht op vast.

Aanvullende informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Freek Polter, tel. 06 – 51 78 23 80, fpolter@deroo.nl

Uw cv en een korte motivatiebrief ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk vrijdag 15 mei via de website https://vacature.deroo.nl.

Hier kunt u de gevraagde documenten uploaden.

Data:

Voorselectie gesprekken in de week 15 mei

Dinsdag 22 mei mei eerste ronde BAC en dinsdag 29 mei tweede ronde BAC.

 ————————–

Technisch Onderwijs Assistent

(TOA) 0,8 biologie en scheikunde

Het HLW is een dynamische middelbare school met vwo, havo en mavo-opleiding.

De school biedt een duidelijke onderwijsstructuur en een intensieve begeleiding. We willen dat onze leerlingen zich ontwikkelen tot betrokken wereldburgers die begrijpen dat je samen verder komt.
Dat je samen plannen en ideeën ontwikkelt.

Dit doen wij bijvoorbeeld onder het motto “Hallo Wereld” en door het bieden van tweetalig onderwijs. Onze leerlingen komen uit alle windstreken en wij bieden ze de kans om als wereldburger die richting te zoeken die bij ze past.

Voor de vakken biologie en scheikunde zoeken wij een TOA die samen met de Binas-collega’s wil werken aan de empowering van onze leerlingen bij het praktische deel van deze vakken.
Je hebt minimaal mbo- niveau, bijvoorbeeld een opleiding voor TOA. Verder heb je aantoonbare affiniteit met biologie en scheikunde. Ervaring in het onderwijs is een pré.

Taakomschrijving:

·        Ondersteunen Binas docenten bij de vakken biologie en scheikunde;

·       Verantwoord beheer en onderhoud van voorraden, materialen en
practicumruimte;

·       Ontwerpen van practicummateriaal en -opstellingen;

·       In overleg met docent practica voorbereiden en daarbij, desgewenst,
assisteren.

Ingangsdatum
Zo spoedig mogelijk

Dienstverband
Tijdelijk met een uitzicht op vast

Omschrijving
0,8 fte

Inschaling
Op basis van huidige inschaling en ervaring in schaal 6 of 7 CAO-VO.

Functieprofiel
Een enthousiast persoon die, net zoals wij van onze leerlingen  verwachten, zichzelf wil blijven ontwikkelen
en affiniteit heeft met de doelgroep  van onze school.

Uiterste reactiedatum
30 maart 2023

Meer informatie
Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met dhr. A.H. Veldhuizen (l.veldhuizen@hlw.nl)

Solliciteren
Je kunt je sollicitatie richten aan mw. A. Raap (a.raap@hlw.nl)  o.v.v. vacature HLW TOA

————————–

Open sollicitaties kun je richten aan de HR-manager mw. Anke Raap (a.raap@hlw.nl)

 

 Stage lopen op het HLW

Het HLW is een opleidingsschool. Wij maken deel uit van de opleidingsorganisatie ROSA. Studenten van verschillende onderwijsopleidingen krijgen sinds 2015 de gelegenheid bij ons te ervaren wat het betekent leraar te zijn. Wij hebben contracten met de HvA, de ALO, de VU en de UvA en met de Breitner Academie. Ook studenten van andere opleidingen ontvangen wij. Wij hebben capabele werkplekbegeleiders voor hen en we hebben ideeën over de eisen aan de docenten van de toekomst.

Er zijn nu twintig studenten in opleiding bij ons. Hun begeleiders laten zich geregeld scholen en ontwikkelen bruikbaar materiaal. De studenten delen hun ervaringen met elkaar en met de schoolopleider (Pim de Haas) in de tweewekelijkse schoolgroep. De leerlingen merken dat er naast de vertrouwde gezichten van hun docenten en de gebruikelijke aanpak van de les nieuwe gezichten en alternatieve lesvormen verschijnen.

Wij hopen als school door de contacten met de opleidende instituten en door enthousiaste en creatieve jonge mensen een nog betere school te worden. Op korte termijn zullen wij geaccrediteerd worden.
Een opleidingsschool betekent experimenteren en nadenken over onderwijs. Dat deden we altijd al, maar we doen het nu met een concreet opleidingsplan voor stagiairs.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de schoolopleider Pim de Haas  via stage@hlw.nl