Ouders/verzorgers


Binnen het HLW is de pedagogische driehoek, ouder, leerling en school van groot belang voor het onderwijsleerproces. Ouders willen we nadrukkelijk betrekken bij de school.

Sleutelwoorden voor het HLW zijn participatie, emancipatie en ambitie. Het woord ‘samen’ staat centraal: Samen sta je sterk, samen weet je meer, samen bereik je meer, samen kom je verder.

Tevredenheid enquête ouders
Het is dus belangrijk om goed te luisteren naar de mening van ouders over de school. Het HLW betrekt de ouders bij de school via de mentor, de ouderbezoeken en de ouderavonden.

Tijdens een ouderavond voor de derde klassen heeft de school de aanwezige ouders gevraagd een enquête in te vullen om aan te geven hoe tevreden zij zijn over het HLW.

Het is erg plezierig dat 61 ouders bereid zijn geweest vragen over dit thema te beantwoorden. Het gemiddelde cijfer is een 7,8. 

Wij zijn trots op dit resultaat en hopen dit de komende periode samen met de ouders nog verder te verbeteren.

Door  hier te klikken, kunt u alle vragen vinden met de scores, gesplitst per afdeling

Wilt u helpen de school te verbeteren dan heeft u via de ouderraad en via de oudergeleding van de MR de mogelijkheid actief mee te denken over schoolzaken. Suggesties voor verbeteringen kunt u mailen aan: school@hlw.nl

 

Ouderbetrokkenheid
Het HLW stimuleert op diverse manieren betrokkenheid van de ouders bij de school.
Een belangrijke schakel in het contact tussen school en ouders is de mentor. De mentor van de brugklas bezoekt ter kennismaking de ouders en de leerlingen thuis. Het contact met de andere mentoren verloopt meestal telefonisch, maar er kan natuurlijk ook op school een afspraak gemaakt worden. Dat kan op initiatief van de mentor, maar ook ouders kunnen altijd contact zoeken met de mentor. Het HLW stelt het initiatief van ouders zeer op prijs.

Daarnaast worden ouderavonden georganiseerd. Tenminste tweemaal per schooljaar kunnen de ouders met vakdocenten over de vorderingen van hun zoon of dochter spreken.

Ouders worden schriftelijk geïnformeerd over allerlei zaken via de Nieuwsbrieven die vijfmaal per jaar uitkomen. Daarnaast krijgen zij gerichte informatie per brief over zaken als excursies en schoolreizen.

Via de ouderraad en via de oudergeleding van de MR hebben ouders de mogelijkheid actief mee te denken over schoolzaken.

De ouderraad is bereikbaar via: h.sahmi@upcmail.nl

De MR is bereikbaar via: c.van.overbeek@hlw.nl