Onze organisatie

Het Hervormd Lyceum West telt ca. 900 leerlingen en heeft 100 medewerkers in dienst. Het HLW heeft een directie bestaande uit de rector en een conrector:
Dhr. J.J. van Dokkum, rector
Dhr. W.B. van Leeuwen, conrector
De directie bepaalt het beleid van de school en heeft de dagelijkse leiding van de organisatie in handen.De directie wordt bijgestaan door teamleiders.

De school is bereikbaar per adres:

Het Hervormd Lyceum West
Hemsterhuisstraat 79
1065 JX Amsterdam
Tel. 020-6152780
Fax 020-6141557
E-mail : school@hlw.nl

De Cedergroep Het Hervormd Lyceum West valt onder het bestuur van de Stichting Cedergroep. De Cedergroep bestaat uit vijf christelijke scholen in Amsterdam, Amstelveen, Mijdrecht en Vinkeveen. De Cedergroep kent een bestuursvorm met een Bestuur en een Raad van Toezicht. De bestuurder zorgt in samenspraak met de rectoren in het Rectorenberaad voor het beleid op het bovenschools niveau. De rectoren zijn verantwoordelijk voor het beleid en de gang van zaken op schoolniveau.

 

Vertrek mevrouw Jonna Merkx, voorzitter College van Bestuur Onze voorzitter van het College van Bestuur, mevrouw Jonna Merkx, gaat de Cedergroep met ingang van de zomervakantie verlaten. Mevrouw Merkx treedt per 1 oktober aan als voorzitter van het College van Bestuur van SchOOL, de Scholengroep voor Openbaar Onderwijs Lelystad. Onder de stichting vallen 19 scholen voor basisonderwijs, één school voor speciaal basisonderwijs en één school voor (voortgezet) speciaal onderwijs.

De Raad van Toezicht dankt Jonna Merkx voor haar grote inspanningen voor de Cedergroep. Sinds haar aantreden in 2011 is hard en met succes gewerkt aan de financiële stabiliteit en de kwaliteit van het onderwijs. Wij verliezen met Jonna Merkx een betrokken bestuurder die oog heeft voor de toekomst van leerlingen, maar wensen haar het allerbeste toe in haar toekomstige loopbaan.

 

De Raad van Toezicht van de Cedergroep heeft Marcel van der Knaap benoemd tot voorzitter, ad interim, van het College van Bestuur. Marcel van der Knaap neemt het voorzitterschap waar vanaf 21 juli 2017, vanwege het vertrek van Jonna Merkx per die datum. Marcel van der Knaap heeft meerdere bestuurlijke functies bekleed in zowel het MBO als het VO. Zo was hij onder meer lid van de Bestuursraad van een Agrarisch OpleidingenCentrum en lid College van Bestuur van het Openbaar VO in Zaanstad. Van 2012 tot 2016 vervulde hij de functie van voorzitter College van Bestuur van het LMC, één van de drie grote VO-besturen in Rotterdam. Sinds een aantal jaar heeft hij als zelfstandige een advies/interim-praktijk waarin hij diverse onderwijsorganisaties ondersteunt.

De Cedergroep

Roeleke Vunderink, voorzitter Raad van Toezicht: “Ceder staat aan het begin van een nieuwe strategische periode. We willen als Cedergroep naar hoogwaardig en innovatief voortgezet onderwijs dat aansluit op datgene waar het vervolgonderwijs om vraagt. Met Marcel van der Knaap heeft de Raad van Toezicht het volste vertrouwen in, voortvarend door te kunnen gaan met het verder brengen van de ingezette koers van de Cedergroep.”

De nieuwe interim bestuurder

Marcel van der Knaap: “Ik kijk er naar uit om samen met de mensen binnen de Cedergroep aan het werk te gaan. De gesprekken met de Raad van Toezicht en de eerste kennismakingen met rectoren van de scholen, de GMR en het stafbureau hebben mij geïnspireerd om de ambities die de Cedergroep zich heeft gesteld te gaan realiseren”

Het vervolg

De Raad van Toezicht zal zich op basis van de eerste bevindingen van de interim-bestuurder beraden over de termijn waarbinnen de functie weer door een vast bestuur zal worden ingevuld.

Indien u vragen heeft voor de Raad van Toezicht dan kunt u ons benaderen via Gerda Mol Korving, secretaris RvT (emailadres: g.mol@cedergroep.nl).

 

 

Het bestuur is bereikbaar per adres: Bestuursbureau Cedergroep
De Cuserstraat 1
1081 CK Amsterdam

T: 020-545 69 10
F: 020-545 69 19
E-mail:secretariaat@cedergroep.nl
www.cedergroep.nl