Onze organisatie

Het Hervormd Lyceum West telt ca. 900 leerlingen en heeft 100 medewerkers in dienst.
De directie van het HLW bestaat uit de(waarnemend) rector en twee conrectoren: I0959

 

 

Dhr. L.Veldhuizen, interim-rector

 

Dhr. D. Homoet, conrector

Mw. drs. I. van ’t Hull, conrector en teamleider vwo

 

De directie bepaalt het beleid van de school en heeft de dagelijkse leiding van de organisatie in handen.

De directie wordt bijgestaan door teamleiders.

 

Mw. M. F. van Minnen
Teamleider brugklassen en 2e klassen
Dhr. J. J. J. Lauwers,
Teamleider
3M en4M
Dhr. E. Schmidt,
Teamleider bovenbouw havo

De school is bereikbaar per adres:

Het Hervormd Lyceum West
Hemsterhuisstraat 79
1065 JX Amsterdam
Tel. 020-6152780
Fax 020-6141557
E-mail : school@hlw.nl

De Cedergroep Het Hervormd Lyceum West valt onder het bestuur van de Stichting Cedergroep. De Cedergroep bestaat uit vijf christelijke scholen in Amsterdam, Amstelveen, Mijdrecht en Vinkeveen. De Cedergroep kent een bestuursvorm met een Bestuur en een Raad van Toezicht. De bestuurder,  de heer drs. D. Adema zorgt in samenspraak met de rectoren in het Rectorenberaad voor het beleid op het bovenschools niveau. De rectoren zijn verantwoordelijk voor het beleid en de gang van zaken op schoolniveau.

Het bestuur is bereikbaar per adres:

Bestuursbureau Cedergroep
De Cuserstraat 1
1081 CK Amsterdam T: 020-545 69 10
F: 020-545 69 19
E-mail: secretariaat@cedergroep.nl
www.cedergroep.nl