Wiskunde D online

Voor leerlingen in de bovenbouw van het Havo of VWO die wiskunde B hebben gekozen, bestaat de mogelijkheid om ook wiskunde D online te volgen. Wiskunde D is een uitbreiding op het vak wiskunde B. Het betekent dat er een paar onderwerpen uit de wiskunde A bij zitten en een paar andere onderwerpen, die de leerling beter voorbereiden op vervolgstudies waar wiskunde een grote rol speelt.

Voor meer detail informatie over de inhoud van wiskunde D kunnen de volgende websites geraadpleegd worden:
1. Havo: https://www.examenblad.nl/examenstof/wiskunde-d-havo-gewijzigd/2019/havo/f=/examenprogramma_wiskunde_d_havo.pdf
2. VWO: https://www.examenblad.nl/examenstof/wiskunde-d-vwo-gewijzigd/2019/vwo/f=/examenprogramma_wiskunde_dvwo.pdf

Wiskunde D heeft alleen een schoolexamen. Dat wil zeggen dat het vak wordt afgesloten voordat de Centrale Eindexamens beginnen. Voorlopig bieden wij wiskunde D alleen als extra vak aan. Dit heeft te maken met de grote mate van zelfstandigheid die van de leerling verwacht wordt.

Omdat het maar om één of een paar leerlingen per jaar gaat, wordt dit vak online aangeboden. Dit betekent dat leerlingen zelfstandig met online instructie de verschillende wiskunde-onderwerpen moeten leren. Wel is er een wiskundestudent die online het huiswerk nakijkt en van feedback voorziet. Een leerling die wiskunde D online volgt kan ook vragen stellen aan deze begeleidende student. Mevrouw Kolkman, docent wiskunde B, stelt het PTA op voor wiskunde D op het HLW, neemt de toetsen af en kijkt die ook na.

Voor meer informatie over de organisatie van wiskunde D online: https://www.ou.nl/web/wiskunde-d/home