Wiskunde TTO: eTwinning

E-twinning is dé mogelijkheid om contacten op te doen met buitenlandse scholen en hun leerlingen. De sectie wiskunde is intensief en op hoog niveau bezig met E-twinning projecten. ATOM en  AIMS zijn daar goede voorbeelden van.

Zo heeft in oktober 2011 heeft onze school het Europese Kwaliteits Label ontvangen voor het internationale eTwinningproject ‘A Taste Of Mathematics’ (ATOM). Het Europees platform heeft besloten dit Label toe te kennen nadat alle 6 de landen hun Nationale Label hadden gekregen. Voor de klas, toen 2tto, en voor de docent (Erik Atsma) een mooie blijk van waardering voor al het harde werk.
De docenten van alle 6 de landen hebben inmiddels besloten dit project in te schrijven voor de Europese prijzen, dus we hopen dat het HLW, net als twee jaar geleden in Sevilla, weer één van de prijzen in de wacht kan slepen.
Om te zien hoe bijzonder het is om een Europees Kwaliteits Label te ontvangen is het feit dat slechts 7 docenten in Nederland het Label hebben ontvangen en daarvan zijn er slechts twee scholen voor voortgezet onderwijs bij!
Onderstaande video toont een interview met een van onze tto-leerlingen en onze wiskunde docent Erik Atsma.