Nederlandse prijs meest innovatieve project

Afgelopen schooljaar zijn heel wat leerlingen mee geweest op uitwisseling naar het buitenland. Frankrijk, Italië. Griekenland, Polen, Roemenië en Spanje zijn bezocht door steeds wisselende groepjes leerlingen en leerlingen uit het buitenland hebben ons bezocht.

Tijdens deze reizen, maar ook in de voorbereiding op deze reizen is er hard en serieus gewerkt aan het vak wiskunde. Een prachtig project opgezet door onze wiskunde docent dhr. Atsma. Op 7 oktober is de enorme inzet van dhr. Atsma beloond. Op de 10e Nationale E Twinning Dag kreeg hij samen met dhr. Naber en twee deelnemende leerlingen de prijs voor het meest innovatieve e Twinning project 2014-2015 uitgereikt.

Uit het jury rapport:

Het wiskunde project ‘AIMS’, onder leiding van Erik Atsma, toont échte innovatie vindt de jury. Het project zit theoretisch goed in elkaar en de leerlingen en docenten werken samen met hun partnerlanden naar praktische eindproducten, zoals een docentenhandleiding, dvd én een bordspel. Het doel van het etwinning klein bestand prijsuitreikingproject is om in de toekomst meerdere didactische mogelijkheden te hebben voor het lesgeven aan leerlingen met verschillende leerstijlen. 

We zijn natuurlijk enorm trots op de heer Atsma en feliciteren hem van harte.