Wiskunde TTO: Aims

Leerlingen van de 3e klassen vwo tto en een aantal leerlingen van de bovenbouw hebben de afgelopen twee jaar meegedaan aan het project AIMS. Dit project is een Comenius eTwinning project en wordt gedaan met leerlingen uit zes andere landen in Europa (Frankrijk, Italië, Polen, Spanje, Griekenland en Roemenië). eTwinning is een online community voor scholen in 32 Europese landen. Via de eTwinningwebsite vindt u Europese collega’s die online willen samenwerken met hun leerlingen.

Maar dit project was niet alleen een eTwinning project, maar ook een Comenius project. Dat betekent dat we niet alleen online bezig zijn geweest met wiskunde, maar dat we de andere landen ook echt zijn gaan bezoeken. De leerlingen van het Hervormd Lyceum West zijn op reis geweest naar alle partnerlanden. Aangezien de leerlingen in gastgezinnen hebben gezeten tijdens deze reizen was het niet mogelijk om alle leerlingen mee te nemen naar alle landen, maar elke leerling mocht één keer mee op reis. Voor dit project was subsidie aangevraagd en gekregen bij het Europees Platform. De leerlingen hebben dus niet voor deze reizen hoeven te betalen. Ook zijn de leerlingen uit de andere landen een keer naar het Hervormd Lyceum West geweest in maart 2015.  Onze leerlingen hebben toen opgetreden als gastgezinnen.

Het project zelf gaat over het systeem van de meervoudige intelligenties, zoals opgesteld door Howard Gardner. Elk bezoek aan een land staat in het teken van één van de intelligenties. Het doel van dit project is om uitdagende wiskundelessen te maken die gegeven worden via deze intelligentie. Deze lessen kunnen dan straks door docenten in heel Europa gebruikt worden om leerlingen wiskunde op een leuke en uitdagende manier bij te brengen. Een ander doel is natuurlijk ook om meer te weten te komen over hoe het onderwijs in andere landen gaat en te leren van de culturen aldaar. De voertaal in het project is uiteraard Engels en daarmee voor de tto leerlingen natuurlijk uitermate geschikt.