Wiskunde

Het Hervormd Lyceum West werkt al jaren met de boeken van Moderne Wiskunde. Momenteel gebruiken we de twaalfde editie in de onderbouw en de elfde editie in de bovenbouw. In deze boeken is er veel meer aandacht voor de oude algebra in de wiskunde. Leerlingen worden hierdoor weer wat minder afhankelijk van hun (grafische) rekenmachine. Het niveau is daarmee wel meteen een stuk omhoog gegaan.

Elk hoofdstuk zit hetzelfde in elkaar: het begint met een paragraaf voorkennis uit eerdere jaren, vervolgens een aantal basisparagrafen en dan gemengde opdrachten en een paragraaf Test Jezelf. In de blokken die steeds na elke twee (of heel soms drie) hoofdstukken staan, zijn nog veel meer oefensommen te vinden. De situatie in de lessen is dat de leerlingen tijdens de les de mogelijkheid krijgen om hun gemaakte werk te corrigeren en dat de docent een aantal sommen uit het huiswerk kiest om voor te doen op het bord. Daarnaast is het de bedoeling dat ze verder zelfstandig aan het werk gaan en de docent is op dit moment beschikbaar om de vragen van de leerlingen te beantwoorden.

Momenteel zijn er twee brugklassen en één tweede klas die werken met blended learning. Dit wil zeggen dat de leerlingen zowel uit het boek werken als wiskunde leren op de laptop.

Docenten
Dhr. Atsma
Mw. Eijkmans
Mw. Erciyes
Dhr. IJsendijk
Mw. Kolkman
Dhr. Konya
Dhr. Makhlouf
Dhr. Çakici

wisk-a