Lichamelijke opvoeding

De les lichamelijke opvoeding (LO) is voor veel leerlingen een van de leukste lessen in de week. Tijdens de les gaat het erom dat je je motorische vaardigheden (bewegen) verbetert, maar ook dat je leert omgaan met verschillen tussen leerlingen, met winnen en verliezen en dat je je eigen grenzen leert kennen en verleggen. Met een goede inzet en voldoende doorzettingsvermogen zal je zien dat je soms meer bereikt dan je vooraf had verwacht.


Rooster
Het schooljaar is ingedeeld in 4 perioden. De 1e en 4e periode wordt er buiten lesgegeven. De leerlingen hebben dan een blokuur gym (120 minuten). In de winter zijn de gymlessen binnen.


Accommodatie

Voor de lessen maken we gebruik van de twee gymzalen in de school, de sportvelden van AVV Sloterdijk en de nabij gelegen Sloterplas. De sportvelden zijn snel te bereiken met de fiets (15 min) of met het openbaar vervoer (25 min). De leerlingen moeten hier op eigen gelegenheid naar toe.
Ook gaan we met de bovenbouwleerlingen naar sportaccommodaties in de buurt zoals het squashcentrum of de skibaan.


Cijfers

Per rapportperiode zijn er meerdere momenten dat de leerlingen cijfers krijgen. De cijfers zijn te zien in het cijferprogramma van Magister. Je krijgt een cijfer voor je werkhouding, gedrag en inzet en cijfers voor je bewegingsvaardigheid.


Sportactiviteiten
Behalve de lessen lichamelijke opvoeding zijn er voor de gehele school twee jaarlijkse sportdagen ingeroosterd: het Sint Nicolaastoernooi en een buitensportdag. Tijdens deze sportdagen kan er gekozen worden uit een groot aantal sporten. Naast de vaste onderdelen: voetbal, basketbal en atletiek kunnen de leerlingen kiezen uit streetdance, kanoën, squash, kickboksen en nog veel meer.

Jaarlijks is er een hardloopwedstrijd rond de Sloterplas.

Een sportactiviteit naar keuze: de Klimhal. Bekijk de video.

Daarnaast kunnen leerlingen zich inschrijven voor de naschoolse sport, Topscore. Je kunt dan kiezen uit verschillende sporten. Onder begeleiding van een echte trainer kunnen o.m. de volgende sporten worden beoefend: basketbal, voetbal, honkbal, kickboksen en volleybal. 


Sportkleding

Iedere leerling is verplicht sportkleding en schoon sportschoeisel te dragen. Zowel voor de eigen veiligheid als die van medeleerlingen is het niet toegestaan om tijdens de les sieraden te dragen. Ringen, armbanden, horloges, oorbellen en andere sieraden dienen dus vóór de les te worden afgedaan. Sieraden en waardevolle spullen berg je op in je kluisje, de docenten LO nemen alleen sleutels, mobiele telefoons of pasjes in bewaring.


Blessures

Iedere leerling is bij de les LO aanwezig, tenzij met de docent LO anders is afgesproken. Wanneer een leerling om wat voor reden dan ook niet actief kan deelnemen aan de les, meldt hij/zij zich vóór de les met een briefje van de ouders/verzorgers bij de docent L.O. De docent bepaalt aan de hand van de blessure en het lesprogramma of de leerling wel of niet in staat is deel te nemen aan de les. Het kan dus zijn dat de leerling geacht wordt om aan een deel van de les mee te doen. Leerlingen kunnen als scheidsrechter, begeleider of coach ingezet worden en komen dus altijd naar de les.
Regels tijdens de Gymlessen

  • Schoenen met zwarte zolen of schoenen die buiten gebruikt worden, zijn niet toegestaan
  • Eten(incl. kauwgom) en drinken is niet toegestaan in de gymzaal
  • Waardevolle spullen zoals sleutels/sieraden/pasjes kunnen ingeleverd worden in de kluis

Om veiligheidsredenen en vanwege aansprakelijkheid zijn hoofddoekjes toegestaan mits ze voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Geen kopspelden gebruiken
  • Sporthoofddoekjes, die strak om het gezicht zitten.


Docenten
Dhr. Daris
Mevr. Harthoorn
Dhr. Niekerk
Mevr. Yong