Grieks, Latijn, KCV

Een reis door de oudheid
Onderbouw
Brugklas
In de brugklas vindt een eerste kennismaking met de wereld van de Romeinen en de oude Grieken plaats. In de Arche-boekjes lezen we allerlei mooie mythologische verhalen over Griekse goden en helden die we vervolgens op verschillende video/dvd’s bekijken.Zo kom je te weten waarom de oppergod Zeus zichzelf veranderde in een stier, waarom die domme koning Midas ezelsoren had en waarom Perseus het hoofd van Medusa moest afhakken.

2/3e klas
In de 2e klas starten we met de talen Grieks en Latijn. Zowel in de 2e als in de 3e klas heb je 2 uur Grieks en 3 uur Latijn. Bij Grieks werken we met de methode Pallas. Je begint met het leren lezen en schrijven van het Griekse alfabet. Dan volgen woordjes, zinnen en grammatica herakles en al heel snel begrijp je dat veel woorden die wij in het Nederlands gebruiken afkomstig zijn uit het Grieks! Zo blijkt het woord biologie helemaal niet Nederlands te zijn, maar een samentrekking van de Griekse woorden bios (leven) en logos (kennis). Ook het woord pauze is niet door Nederlanders bedacht, maar afgeleid van een Grieks woord dat ‘ophouden’ betekent. Na twee jaar heb je heel wat tekstjes vertaald en zijn de avonturen van weer andere Griekse helden zoals de sterke Herakles, de moedige Ajax en de slimme Odysseus uitgebreid aan bod gekomen.

Ook bij het vak Latijn heb je al snel door dat wij veel woorden en gebruiken van de Romeinen overgenomen hebben. Zo is een voetbalstadion waarin Ajax voetbalt niet pas bedacht door architecten uit onze tijd, maar lieten de Romeinen hun gladiatoren al vechten in een heuse arena! Bij Latijn is Via Nova de lesmethode. Niet alleen leer je hierin veel over de grammatica en taal, ook kom je in twee jaar tijd veel te weten over het dagelijks leven van de Romeinse pubers Marcus en Lucius die met hun ouders en zus een domus (rijtjeshuis) bewonen in het centrum van de stad.

Aan het eind van de derde klas mag je kiezen: laat je Grieks en/of Latijn vallen, of houd je gewoon beide vakken. In de vierde klas wordt de basisgrammatica afgerond en ga je met de Romeinen op reis binnen hun immense imperium (rijk) en nemen de Grieken je mee naar hun oorlogen die zij tegen de Perzen hebben gevoerd.

Bovenbouw
In de 5e klas begint het echte werk. Je bent dan in staat originele teksten van antieke schrijvers te vertalen. Dit kunnen bijvoorbeeld stukken uit de Ilias en Odyssee zijn, die de grote Griekse dichter Homeros zo’n 2800 jaar geleden geschreven heeft. Of gedeeltes uit de Metamorfoses van Ovidius waarin hoogmoedige mensen door de goden met een gedaanteverwisseling bestraft worden. Zo lees je hoe de godin Pallas Athene het meisje Arachne dat erg opschept over haar eigen weefkunst langzaam verandert in een grote spin.

De lessen van de 6e klas zijn gewijd aan het eindexamen, waarbij een door de examencommissie opgegeven auteur centraal staat.

 

Docenten
Mevr. drs. M. van der Horst