Godsdienst

Godsdienst gaat over levensvragen. Het gaat over het echte leven met alle verdriet, plezier, verwarring en ruzie die je kunt tegenkomen. Het is een boeiend vak, omdat je nadenkt over wat jijzelf en anderen in het leven meemaken. Het is een vak waar je mening op prijs wordt gesteld.

Tijdens de lessen krijg je een beeld van de overtuigingen en tradities van gelovigen, maar ook van ongelovigen over de hele wereld.

Alle brugklassen en tweede klassen hebben het vak godsdienst/levensbeschouwing, In de bovenbouw havo/vwo volg je dit vak ook, maar niet in de examenklas.

Lesprogramma
Wij gebruiken het lesmateriaal uit de methode ‘Perspectief’. Dit lesmateriaal gaat over thema’s als ‘thuis’, ‘protest en verzet’, ‘leven en dood’ en ‘geboorte’.


Brugklas

In de brugklas worden de godsdienstige gebruiken bij de hindoes, joden, christenen en moslims uitvoerig behandeld, net als de godshuizen van de grote godsdiensten. Naast schriftelijke overhoringen en toetsen krijg je ook verschillende creatieve opdrachten. Er is een groot PowerPoint-project over tempels, kerken en moskeeën.


Tweede klas

In het tweede jaar behandelen we thema’s als ‘opgroeien’ en ‘anders zijn’. We staan we ook stil bij twee belangrijke personen uit de wereldgeschiedenis: Martin Luther King en Mahatma Gandhi.


Beoordeling

Naast toetsen en tentamens moet je ook werkstukken maken, spreekbeurten houden en zijn er wat minder gebruikelijke opdrachten. Zo moet je bijvoorbeeld aan de hand van bepaalde regels een goede daad voor elkaar doen.

Docenten

Mw. A. Charro       Dhr. drs. P. de Haas