Economie

Economie is een maatschappijvak, net als geschiedenis en aardrijkskunde. Het legt sterk de nadruk op het bijbrengen van algemene ontwikkeling. Economie bestudeert de problemen die ontstaan bij de productie van dingen die nodig zijn om van te leven (van aardappels tot toneelvoorstellingen). Het vak bekijkt ook hoe de inkomens, die door de productie ontstaan, worden verdeeld en hoe deze inkomens worden besteed.

Er zijn economen die vooral bestuderen hoe de economie van een land in elkaar zit. Zij proberen een antwoord te geven op vragen als:
* Waarom is er werkloosheid?
* Waarom stijgen de prijzen?
* Waarom zit Nederland eigenlijk bij de Europese Unie?

Er zijn ook economen die vooral kijken naar het functioneren van bedrijven. Daarvoor onderzoeken ze problemen die samenhangen met kosten, opbrengsten en winsten.

Het vak economie is een verplicht vak gegeven in alle derde klassen. In 4 mavo, 4 en 5 havo en 4,5 en 6 vwo is economie een keuzevak.

In de tweede fase werk je met een methode die gebruik maakt van lesbrieven, werk- en leerboeken tegelijk.

Docenten
Dhr. M. Bos
Dhr. N. Gül
Dhr. P. Cotterell
Mevr. W. van der Molen
Dhr. A. Röntgen

 

 

2015-09-dnb-1foto-3