Duits

Waarom leer je Duits ?Kennis van de Duitse taal kan een groot voordeel zijn. Daar zijn meer redenen voor te geven:
Voor ongeveer honderd miljoen mensen is Duits de moedertaal. Het Duitse taal- en handelsgebied is dus uitgebreid. Daar komt bij dat wij  één van Duitslands grootste handelspartners zijn.

Duitsland ligt ‘naast de deur’. De kans dat je er komt is groot en dus ook de kans dat je Duits moet spreken.

Soms heb je Duits nodig voor een vervolgopleiding of een beroep dat je later uit wilt gaan oefenen. Bijna alle bedrijven hebben in deze internationale wereld wel contacten met Duits sprekende landen. Zelfs in de economische en de technische sector is Duits erg gevraagd. Denk bijvoorbeeld aan een stageplek bij Porsche, Miele, Bosch, etc.

Of je kiest het vak Duits omdat je het een  leuke taal vindt en hem graag spreekt. Denk dan aan een opleiding binnen de toeristische sector.


Aantal lesuren
In de tweede klas begin je met het vak Duits. Het aantal lesuren per week is afhankelijk van de afdeling en het leerjaar. 2 VMBO-t krijgt 2,5 lesuren Duits,  2 HAVO en 2 VWO krijgen 2 lesuren per week.


Lesprogramma
Met Duits beginnen we op het HLW in de tweede klas. Er wordt dan gewerkt aan de basiskennis van het vak, zodat je al snel iets in de Duitse taal kunt verstaan, zeggen, lezen en schrijven. Dit doen we aan de hand van een tekstboek en een oefenboek. Ook werken wij met de online editie van onze methode. Daarnaast maken we ook gebruik van extra oefenmateriaal, zoals teksten uit tijdschriften en filmpjes van internet.

In de jaren na de tweede klas leggen we ons steeds meer toe op het voeren van gesprekjes, het lezen van teksten, het begrijpen van televisie- en radioberichten en interviews, het schrijven van een korte brief.  Grammatica- en woordkennis hebben we natuurlijk wel als basis nodig om deze vaardigheden te ontwikkelen.

Op de havo en het vwo behandelen we uiteraard meer stof dan op het VMBO en gaan we ook dieper op de stof in, ook ligt het tempo hoger.

Op het VMBO mag je na de tweede klas beslissen of je verder wilt gaan met Duits. Die keuze maak je nog een keer aan het eind van de derde klas. Dan kun je Duits echt als examenvak kiezen. Op de havo en het vwo maak je deze keuze na de derde klas.


Docenten
Mw. drs. E. de Vries
Mw. I. Sezen
Mw. M. Tripp

 

 

 

Projecten en excursies

E-twinning
b3bde522_optVorig jaar heeft klas 3 VWO in ‘taaltandems’ samengewerkt met de 9. Klasse van Gymnasium Rhauderfehn, een Duitse school waar het vak Nederlands aangeboden wordt. In een Nederlands-Duits tweetal leerden de leerlingen via mailtjes elkaars taal. Eind april was het zover: een tweedaagse uitwisselingsreis om verder kennis te maken met de Duitse leerlingen en het Gymnasium! Tijdens de reis al ontstond een boeiende mix van Duits en Nederlands, waarin de leerlingen veel Duits hebben geoefend en van elkaar geleerd hebben!

Dit jaar kreeg onze school de Duitse school op bezoek. Dit gebeurde in Oktober. Tijdens een driedaags samenzijn is er veel gelachen, veel gewandeld, lekker gegeten en natuurlijk veel geleerd. We zijn van plan om ook met de toekomstige klassen te blijven e-twinnen.


Excursie Rhurgebied
Om ook andere gebieden van Duitsland te leren kennen, brachten we met 3 VWO een tweedaags bezoek aan het Ruhrgebied en Keulen. We bezochten het Landschaftspark, bezichtigden de Dom en hingen natuurlijk een slotje in Keulen aan de brug.

 

Excursie Duitse stad
Ook in de bovenbouw gaan we op bezoek bij de oosterburen. Zo wordt er een bezoek gebracht ‘buiten schooltijd’ aan de kerstmarkt, soms gaan we naar Dusseldorf, soms naar Keulen en in 6 VWO bieden we de mogelijkheid, om begeleid door een docent, Berlijn te bezoeken.